CodeGym/Blog Java/Poland/HashCode w Javie
Autor
Oleksandr Miadelets
Head of Developers Team at CodeGym

HashCode w Javie

Opublikowano w grupie Poland

Zasada haszowania

Przede wszystkim, zanim zdefiniujemy hashcode w Javie, musimy zrozumieć, czym jest haszowanie i do czego ono służy. Haszowanie to proces polegający na użyciu funkcji na pewnych danych w określonym celu. Funkcja haszująca to po prostu funkcja matematyczna. Nie martw się o to! „Matematyczny” nie zawsze oznacza „skomplikowany”. Tutaj znaczy to tylko tyle, że mamy pewne dane i pewną regułę, która odwzorowuje te dane na zestaw znaków (kod). Na przykład może to być szyfr szesnastkowy. Jako wejście mamy pewne dane o dowolnym rozmiarze i stosujemy do nich funkcję haszującą. Jako wyjście otrzymujemy dane o stałym rozmiarze, powiedzmy 32 znaki. Zwykle tego rodzaju funkcja konwertuje duży fragment danych na niewielką wartość całkowitą. Wynik działania tej funkcji nazywany jest kodem haszującym (hashcode) Funkcje haszujące są szeroko stosowane w kryptografii, a także w niektórych innych dziedzinach. Funkcje haszujące mogą być różne, ale wszystkie mają określone właściwości:
 • Określony obiekt ma konkretny hashcode.
 • Jeśli dwa obiekty są równe, ich hashcody są takie same. Odwrotna sytuacja nie jest prawdą.
 • Jeśli dwa kody haszowania są różne, obiekty na pewno takie nie są.
 • Różne obiekty mogą mieć ten sam kod haszowania. Jest to jednak zdarzenie bardzo mało prawdopodobne. W tym momencie mamy kolizję, tj. sytuację, w której możemy stracić dane.
„Właściwa” funkcja haszująca minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji.

Hashcode w Javie

W Javie funkcja haszująca jest zwykle połączona z metodą hashCode(). Dokładnie rzecz biorąc, wynikiem zastosowania funkcji haszującej do Object jest hashcode. Każdy obiekt w Javie ma swój kod haszujący. Ogólnie mówąc, hashcode to liczba obliczona przez metodę hashCode() klasy Object Zazwyczaj programiści nadpisują tę metodę dla swoich obiektów, jak również powiązaną z hashCode() metodę equals() dla bardziej efektywnego przetwarzania określonych danych. Metoda hashCode() zwraca wartość int (4 bajty), która jest liczbową reprezentacją obiektu. Ten hashcode jest używany na przykład przez kolekcje do bardziej efektywnego przechowywania danych i szybszego dostępu do nich. Domyślnie funkcja hashCode() dla obiektu zwraca numer komórki pamięci, w której obiekt jest przechowywany. Dlatego jeśli w kodzie aplikacji nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, to funkcja powinna zwrócić tę samą wartość. Jeśli kod nieznacznie się zmieni, zmianie ulegnie również wartość hashcode. Do czego służy hashcode w Javie? Przede wszystkim hashcode Java pomaga programom działać szybciej. Na przykład, jeśli porównujemy dwa obiekty o1 i o2 jakiegoś typu, to operacja o1.equals(o2) zajmuje około 20 razy więcej czasu niż o1.hashCode() == o2.hashCode().

Java equals()

W klasie nadrzędnej Object, oprócz metody hashCode() znajduje się również equals(), funkcja, która służy do sprawdzania równości dwóch obiektów. Domyślna implementacja tej funkcji po prostu sprawdza powiązania dwóch obiektów pod kątem ich równoważności. equals() i hashCode() mają swój kontrakt, więc przy nadpisywaniu jednego z nich, należy nadpisać również drugi, aby tego kontraktu nie zerwać.

Implementacja metody hashCode()

Przykład

Utwórzmy klasę Character z jednym polem — name. Następnie stwórzmy dwa obiekty klasy Character, character1, oraz character2 i nadajmy im tę samą nazwę. Jeśli użyjemy domyślnych metod hashCode() i equals() klasy Object, na pewno otrzymamy różne, nierówne obiekty. Tak właśnie działa hashcode w Javie. Będą one miały różne kody haszujące, ponieważ znajdują się w różnych komórkach pamięci i wynikiem operacji equals() będzie false.
import java.util.Objects;

public class Character {
  private String Name;

  public Character(String name) {
    Name = name;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String name) {
    Name = name;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Character character1 = new Character("Arnold");
    System.out.println(character1.getName());
    System.out.println(character1.hashCode());
    Character character2 = new Character("Arnold");
    System.out.println(character2.getName());
    System.out.println(character2.hashCode());
    System.out.println(character2.equals(character1));
  }
}
Wynikiem działania programu jest:
Arnold 1595428806 Arnold 1072408673 false
Dwie 10-cyfrowe liczby w konsoli to kody haszujące. Co jeśli chcemy otrzymać równe obiekty, jeżeli mają one te same nazwy? Co powinniśmy zrobić? Odpowiedź: powinniśmy nadpisać metody hashCode() i equals() klasy Object dla naszej klasy Character. Możemy to zrobić automatycznie w IDEA IDE, wystarczy nacisnąć na klawiaturze alt + insert i wybrać Generuj -> equals() i hashCode(). Czym jest hashCode() w Javie - 2W przypadku naszego przykładu mamy kolejny kod:
import java.util.Objects;

public class Character {
  private String Name;

  public Character(String name) {
    Name = name;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String name) {
    Name = name;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof Character)) return false;

    Character character = (Character) o;

    return getName() != null ? getName().equals(character.getName()) : character.getName() == null;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return getName() != null ? getName().hashCode() : 0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Character character1 = new Character("Arnold");
    System.out.println(character1.getName());
    System.out.println(character1.hashCode());
    Character character2 = new Character("Arnold");
    System.out.println(character2.getName());
    System.out.println(character2.hashCode());
    System.out.println(character2.equals(character1));
  }
}
Wynik odpalenia tego kodu to:
Arnold 1969563338 Arnold 1969563338 true
Więc teraz program identyfikuje nasze obiekty jako równe i mają one te same kody haszujące.

Przykładowy hashcode w Javie:

Twoje własne funkcje hashCode() i equals()

Możesz także tworzyć własne realizacje equals() i hashCode(), lecz zachowaj ostrożność oraz pamiętaj, aby zminimalizować kolizje kodu haszującego. Oto przykład naszych własnych metod hashCode() i equals() w klasie Student:
import java.util.Date;

public class Student {
  String surname;
  String name;
  String secondName;
  Long birthday; // Long zamiast long jest używany przez parsery json Gson/Jackson i różne bazy danych orm

  public Student(String surname, String name, String secondName, Date birthday ){
    this.surname = surname;
    this.name = name;
    this.secondName = secondName;
    this.birthday = birthday == null ? 0 : birthday.getTime();
  }
//Przykład kodu haszującego w Javie
  @Override
  public int hashCode(){
    //TODO: sprawdź czy w kodzie są jakieś funkcje, które zwracają wartości null
    //return surname.hashCode() ^ name.hashCode() ^ secondName.hashCode() ^ (birthday.hashCode());
    return (surname + name + secondName + birthday).hashCode();
  }
  @Override
  public boolean equals(Object other_) {
    Student other = (Student)other_;
    return (surname == null || surname.equals(other.surname) )
        && (name == null || name.equals(other.name))
        && (secondName == null || secondName.equals(other.secondName))
        && (birthday == null || birthday.equals(other.birthday));
  }
}
Czym jest hashcode w Javie - 2A teraz dopiszmy klasę Main, aby dodać informacje o ich zatrudnieniu.
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Hashtable;

public class Main {
  static HashMap cache = new HashMap(); //

  public static void main(String[] args) {
    Student sarah1 = new Student("Sarah","Connor", "Jane", null);
    Student sarah2 = new Student("Sarah","Connor", "Jane", new Date(1970, 01-1, 01));
    Student sarah3 = new Student("Sarah","Connor", "Jane", new Date(1959, 02-1, 28)); // data nie istnieje
    Student john = new Student("John","Connor", "Kyle", new Date(1985, 02-1, 28)); // data nie istnieje
    Student johnny = new Student("John","Connor", "Kyle", new Date(1985, 02-1, 28)); // data nie istnieje
    System.out.println(john.hashCode());
    System.out.println(johnny.hashCode());
    System.out.println(sarah1.hashCode());
    System.out.println();
    cache.put(sarah1, 1);
    cache.put(sarah2, 2);
    cache.put(sarah3, 3);
    System.out.println(new Date(sarah1.birthday));
    System.out.println();
    cache.put(john, 5);
    System.out.println(cache.get(john));
    System.out.println(cache.get(johnny));
    cache.put(johnny, 7);
    System.out.println(cache.get(john));
    System.out.println(cache.get(johnny));
  }
}

Do czego służy hashcode?

Przede wszystkim kody haszujące pomagają programom działać szybciej. Na przykład, jeśli porównujemy dwa obiekty o1 i o2 jakiegoś typu, to operacja o1.equals(o2) zajmuje około 20 razy więcej czasu niż o1.hashCode() == o2.hashCode(). W Javie zasada haszowania stoi za niektórymi popularnymi kolekcjami, takimi jak HashMap, HashSet i HashTable.

Wniosek

Każdy obiekt Javy ma metody hashCode() i equals() odziedziczone z klasy Object. Aby otzzymać sprawniej działający mechanizm do porównywania, lepiej jest nadpisać metody hashcode() i equals() dla klas w twoim własnym kodzie. Używanie kodów haszujących przyspiesza działanie programów.
Komentarze
 • Popularne
 • Najnowsze
 • Najstarsze
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz
Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy