CodeGym/Blog Java/Random-PL/Java System.arraycopy() Metoda
John Squirrels
Poziom 41
San Francisco

Java System.arraycopy() Metoda

Opublikowano w grupie Random-PL

Co to jest metoda Java System.arraycopy()?

Metoda java.lang.System.arraycopy() kopiuje tablicę źródłową z określonej pozycji początkowej do miejsca docelowego o podanym indeksie.
Ta metoda należy do klasy java.lang.System . Kopiuje zawartość podtablicy o określonej długości z danej tablicy źródłowej do innej tablicy zwanej tablicą docelową . Tablica źródłowa jest określana jako src, a tablica docelowa jako dest . Liczbę elementów podaje argument len .

Deklaracja metody Java System.arraycopy().

Deklaracja metody dla metody java.lang.System.arraycopy() w klasie java.lang jest następująca:
public static void arraycopy(Object src, int srcIndex, Object dest, int destIndex, int len)

Parametry

Poniżej przedstawiono parametry metody arraycopy :
 1. src : To jest tablica źródłowa.

 2. srcIndex : Jest to początkowy indeks tablicy źródłowej.

 3. dest : Jest to tablica docelowa.

 4. destIndex : Jest to początkowy indeks tablicy docelowej.

 5. len : Jest to liczba elementów, które należy skopiować z tablicy źródłowej do tablicy docelowej.

Funkcjonalność

Metoda arraycopy kopiuje dane z src , zaczynając od srcIndex do elementów srcIndex +( len - 1) do tablicy dest w destIndex do destIndex + ( len - 1).

Wartość zwracana

Metoda arraycopy ma typ zwrotu void , co oznacza, że ​​nic nie zwraca.

Przykład

public class Example {

  public static void main(String[] args) {

    String[] src = { "Monday","Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
    String[] dest = { "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August"};

    int srcIndex = 2;
    int destIndex = 3;
    int len = 2;

    //print number of elements that need to be copied
    //from the source to the destination array
    System.out.println("len : " + len);

    //print source index
    System.out.println("srcIndex : " + srcIndex);

    //print elements of the source array
    System.out.print("src : ");
    for (int i = 0; i < src.length; i++)
      System.out.print(src[i] + " ");
    System.out.println("");

    //print destination index
    System.out.println("destIndex : " + destIndex);

    //print elements of the destination array
    System.out.print("dest : ");
    for (int i = 0; i < dest.length; i++)
      System.out.print(dest[i] + " ");
    System.out.println("");

    // Use of arraycopy() method
    System.arraycopy(src, srcIndex, dest, destIndex, len);
    // this method copies the 'len' no of elements
    // from the src array to the dest array using the srcIndex
    // and destIndex as reference points in both the arrays


    // Print elements of destination after
    System.out.print("final destination array : ");
    for (int i = 0; i < dest.length; i++)
      System.out.print(dest[i] + " ");
  }
}

Wyjście

len : 2 srcIndex : 2 src : poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela destIndex : 3 cel : styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień ostateczna tablica docelowa : styczeń luty marzec środa czwartek czerwiec lipiec sierpień

Przykład zmiany parametrów

// Example of changing parameters
     srcIndex = 4;
     destIndex = 5;
     len = 1;

Wyjście

len : 1 srcIndex : 4 src : poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela destIndex : 5 cel : styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień ostateczna tablica docelowa : styczeń luty marzec kwiecień maj piątek lipiec sierpień

Wyjaśnienie

W powyższym kodzie zdefiniowaliśmy dwie tablice src[] i dest[] . Następnie zdefiniowaliśmy srcIndex i destIndex , aby zdefiniować pozycje odniesienia dla obu tablic. W pierwszym przykładzie metoda System.arraycopy kopiuje elementy z tablicy źródłowej src[] , zaczynając od indeksu 2 i kończąc na indeksie 3 (ponieważ len = 2), do tablicy docelowej, zaczynając od indeksu 3. Następnie zwraca ostateczna tablica docelowa po skopiowaniu elementów. W drugim przykładzie metoda System.arraycopy kopiuje 1 element (ponieważ len = 1) z tablicy źródłowejsrc[] , zaczynając od indeksu 4, do tablicy docelowej, zaczynając od indeksu 5, a także wyprowadza ostateczną tablicę docelową po skopiowaniu elementów.

Wniosek

Mamy nadzieję, że do końca tego wpisu zapoznałeś się już z metodą java.lang.System.arraycopy w Javie. Ćwicz dalej, aby lepiej opanować tę koncepcję. Do tego czasu, rozwijaj się i błyszcz!
Komentarze
 • Popularne
 • Najnowsze
 • Najstarsze
Musisz się zalogować, aby dodać komentarz
Ta strona nie ma jeszcze żadnych komentarzy