JSON to jeden z najpopularniejszych formatów tekstowej reprezentacji danych. JSON jest używany na przykład do przesyłania danych między frontendem a backendem, w plikach konfiguracyjnych, w grach, w edytorach tekstu iw wielu innych obszarach. Zostając programistą, na pewno spotkasz się z JSON.

Wprowadzenie do składni

Wymieńmy typy danych dostępne w JSON:

 1. Ciągi to dowolne znaki ujęte w podwójne cudzysłowy:

  "yutsuken"
  "125+42"
  "G"

  Znaki specjalne są poprzedzone ukośnikiem:

  "pierwsza linia\ndruga linia"
  "JSC \"Rogi\/kopyta\""
 2. Liczby, w tym ujemne i rzeczywiste. Bez cytatów:

  18 -333 17,88 1,2e6
 3. Typ logiczny - prawda / fałsz (bez cudzysłowów).

 4. null to standardowa notacja dla „nic”. Cytaty nie są potrzebne.

 5. Tablica — Ten typ może zawierać wartości dowolnego innego typu. Otoczone nawiasami kwadratowymi, elementy oddzielone przecinkami:

  ["Java", "Rush", "CodeGym", "¯\_(ツ)_/¯"]
  [prawda, prawda, fałsz, prawda, fałsz, fałsz, fałsz, fałsz, fałsz]
  [[1, 2], [3, 999, 4, -5], [77]]

  Ostatnim przykładem jest tablica tablic

 6. Obiekt jest typem złożonym, ale najczęściej używanym. Zawiera pary klucz:wartość, gdzie wartością może być dowolny z typów wymienionych powyżej, a także inne obiekty. Pary otoczone nawiasami klamrowymi są oddzielone przecinkami:

  {
   "name": "Vova",
   "age": 7
  }

Reprezentowanie obiektu Java jako JSON

Teraz weźmy jakiś obiekt Java i spójrzmy na to jako JSON.

Opiszmy najpierw klasę:

public class Human {
	String name;
	boolean male;
	int age;
	Set<Human> parents;

	public Human(String name, boolean male, int age) {
  	  this.name = name;
  	  this.male = male;
  	  this.age = age;
	}
}

Następnie stwórzmy nasz obiekt:

Human father = new Human("Piotr", true, 31);
Human mather = new Human("Мария", false, 28);
mather.parents = new HashSet<>();
Human son = new Human("Павел", true, 7);
son.parents = Set.of(father, mather);

A teraz postaramy się przedstawić obiekt tak dokładnie, jak to możliwe.synw formacie JSON:

{
 "imię" : "Pavel",
 "mężczyzna" : prawda,
 "wiek" : 7,
 "rodzice" : [
 {
   "imię" : "Piotr",
   "mężczyzna" : prawda,
   "wiek" : 31,
   "rodzice" : null
 },
 {
   "imię" : "Mary",
   "mężczyzna" : fałsz,
   "wiek" : 28,
   "rodzice" : null
 }
]
}

Komentarze w formacie JSON

Wszystko tutaj jest dokładnie takie samo jak w Javie: są dwa rodzaje komentarzy: // i /*...*/ . Mam nadzieję, że nie muszę przypominać, czym się różnią?