"Cześć, Amigo!"

Pytania do wywiadu
1 Co to jest Agile?
2 Co to jest Scrum?
3 Jakie znasz role scrumowe?
4 Co to jest sprint? Wyjaśnij szczegółowo
5 Kim są eksperci ds. kontroli jakości?
6 Kto jest właścicielem produktu?
7 Opowiedz mi o hierarchii wyjątków.
8 Co robimy, jeśli JVM zgłasza błąd?
9 Jakie znasz innowacje związane z wyjątkami w Javie 7?
10 Dlaczego potrzebujemy adnotacji? Jak ich używamy?