– Czołem, żołnierzu!

– Dzień dobry, Generale!

– Mam dla Ciebie świetne wiadomości. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić Twoje umiejętności. Pracuj nad nimi codziennie, a Twoje kompetencje będą bardzo szybko rosły. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla IntelliJ IDEA.

undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Niepoprawne linie
Usuń wszystkie niepoprawne linie z interfejsu Button.
undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Ładna pogoda
1. Spraw, aby klasa Today implementowała interfejs Weather. 2. Pomyśl, jaki jest związek pomiędzy typem parametru a metodą getWeatherType(). 3. Interfejsy Weather i WeatherType zostały już zaimplementowane w oddzielnych plikach.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Wczytywanie pliku
1. Wczytaj nazwę pliku z konsoli. 2. Wyświetl zawartość pliku w konsoli (na ekranie). 3. Nie zapomnij o zwolnieniu zasobów. Zamknij strumienie wejściowe pliku oraz danych wprowadzanych z klawiatury.
undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Zapisywanie do pliku z konsoli
1. Wczytaj nazwę pliku z konsoli. 2. Wczytuj linie z konsoli, aż użytkownik wprowadzi "exit". 3. Zapisz wszystkie wprowadzone linie do pliku, każdą w nowej linii.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Neo
1. Zaimplementuj interfejs DBObject w klasie User. 2. Zaimplementuj metodę initializeIdAndName, tak aby program działał i wyświetlał "Imię użytkownika to Neo, id = 1". 3. Nie zmieniaj metod toString i main. 4. Pomyśl, co powinna zwracać metoda initializeIdAndName klasy User.
undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Naprawianie błędów
1. Zmień dziedziczenie w klasach i interfejsach, tak aby program się kompilował tak, jak powinien i wykazywał to samo zachowanie. 2. Klasa Hobby musi dziedziczyć interfejsy Desire i Dream.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Interfejs SimpleObject
1. Utwórz klasę StringObject. 2. Spraw, aby klasa StringObject implementowała interfejs SimpleObject, używając parametru String. 3. Program musi się kompilować.
undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Interfejs Updatable w klasie Screen
Spraw, aby klasa Screen implementowała interfejs Updatable.
undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Jedna metoda w klasie
1. Spraw, aby Fox dziedziczyła interfejs Animal. 2. Edytuj kod, tak aby metoda getName była jedyną metodą w klasie Fox. 3. Nie usuwaj żadnych metod!
undefined
3
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Kompilowanie programu
1. Popraw klasy Fox i BigFox, tak aby program się kompilował. To zadanie nie obejmuje tworzenia instancji klasy bazowej. 2. Nie zmieniaj metody main.

– Te poprzednie ćwiczenia były dla nowicjuszy. Dodałem trochę dodatkowych, zaawansowanych ćwiczeń dla weteranów. Tylko dla weteranów.

undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Sortowanie liczb parzystych z pliku
1. Wczytaj nazwę pliku z konsoli. 2. Wczytaj zestaw liczb z pliku. 3. Wyświetl tylko liczby parzyste, posortowane w kolejności rosnącej. Przykładowe wejście: 5 8 -2 11 3 -5 2 10 Przykładowy wynik: -2 2 8 10
undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Rzepka
Rzepka: 1. Spraw, aby klasa Person implementowała interfejs TurnipItem. 2. Zaimplementuj metodę pull(Person person) w klasie Person, tak aby wyświetlała frazę "<name> behind <person>". Przykład: Grandma behind Grandpa Grandpa behind Turnip 3. Napraw błąd w logice pętli w metodzie tell kl
undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 3, lekcja 11
Niedostępne
Walki robotów
1. Zapoznaj się z kodem. 2. Zaakceptuj swój los i postaraj się zrozumieć kod. 3. ... 4. Ciesz się, że go rozgryzłeś. 5. Przystosuj kod do kształtu poniższej architektury i dodaj do niego nową logikę: 5.1. Spraw, aby klasa AbstractRobot była abstrakcyjna. Następnie przenieś logikę działań attack i de