– Cześć, Amigo!

undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 4
Niedostępne
Coś zbędnego
1. Program powinien wyświetlać następujące komunikaty: To jest double To jest Object To jest double To jest liczba całkowita typu Integer To jest double 2. Usuń wszystkie zbędne metody
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 4
Niedostępne
OOP: przeciążanie metod
Przeciąż metodę printMatrix na 8 różnych sposobów. Powinieneś skończyć z 10 różnymi metodami printMatrix.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 4
Niedostępne
OOP: przeciążanie metod - eliminacja zbędnych implementacji
1. Zastanów się, która implementacja metody print zostanie wywołana. 2. Usuń wszelkie zbędne implementacje metody print.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 4
Niedostępne
Mężczyzna czy kobieta?
1. Zmień metodę printName tak, aby działała zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. 2. Metoda printName powinna mieć jedną implementację.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 4
Niedostępne
Znikajcie, to wszystko jest niepotrzebne!
W metodzie main usuń zbędne linie, dla których nie jest zaimplementowana metoda add.