– Cześć, Amigo!

undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 9
Niedostępne
Modyfikatory statyczne: część 1
Inicjuj w bloku statycznym etykiety z 5 różnymi parami klucz-wartość.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 9
Niedostępne
Modyfikatory statyczne: część 2
1. W bloku statycznym odczytaj z konsoli dwie zmienne int A i B. 2. Nie zapomnij o IOException, który musi być obsługiwany w bloku catch. 3. Zamknij strumień wejściowy za pomocą metody close().
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 9
Niedostępne
Wartości domyślne
1. Utwórz 7 publicznych pól dla klasy. Upewnij się, że są one zainicjalizowane domyślnymi wartościami. int intVar double doubleVar Double DoubleVar boolean booleanVar Object ObjectVar Exception ExceptionVar String StringVar 2. W metodzie main wyświetlaj ich wartości w określonej kolejności.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 9
Niedostępne
Modyfikatory statyczne i wyjątki
W bloku statycznym, wyrzuć Exception To spowoduje, że klasa nie będzie się ładować i zamiast wartości zmiennej B pojawi się następujący komunikat o błędzie: Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.j
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 9
Niedostępne
Modyfikatory statyczne i kociaki
1. W klasie Solution utwórz klasę Cat z publicznym polem name typu String. 2. W bloku statycznym utwórz obiekt Cat i przypisz go do zmiennej cat (nie zapomnij zainicjować pola name). 3. W klasie Cat nie twórz konstruktorów z parametrami. 4. W bloku statycznym wyświetl na ekranie utworzone imię kota.