– Cześć, Amigo!

undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 3
Niedostępne
Mój pierwszy wątek
Utwórz klasę public static TestThread, wątek z interfejsem Runnable. TestThread powinien wyświetlać "Mój pierwszy wątek".
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 3
Niedostępne
Mój drugi wątek
1. Utwórz klasę public static TestThread, która dziedziczy klasę Thread. 2. Utwórz blok statyczny wewnątrz TestThread, który wyświetli komunikat "To jest blok statyczny wewnątrz TestThread". 3. Metoda run powinna wyświetlać "To jest metoda run".
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 3
Niedostępne
Lista i kilka wątków
W metodzie main dodaj 5 wątków do statycznej listy. Każdy wątek musi być nowym obiektem Thread, który współpracuje z jego własnym obiektem SpecialThread.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 3
Niedostępne
Wyświetlanie śladu stosu
1. Utwórz „zadanie” (klasa public static o nazwie SpecialThread , która implementuje interfejs Runnable ). 2. SpecialThread powinna wyświetlać swój własny ślad stosu. Wskazówka: main thread już wyświetla swój ślad stosu.
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 3
Niedostępne
Porozmawiajmy o muzyce
1. Zmień klasę Violin tak, aby zrobić z niej zadanie dla wątku. Użyj interfejsu MusicalInstrument 2. Zaimplementuj odpowiednią metodę w wątku Violin. Implementacja powinna wyglądać następująco: 2.1. Określ czas, kiedy zaczniesz grać - metoda startPlaying(). 2.2. Poczekaj 1 sekundę - metoda sleepNSec