– Cześć, Amigo!

undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 5
Niedostępne
Łączenie we właściwym czasie i we właściwym miejscu
Pomyśl, gdzie i na jakim obiekcie musisz wywołać metodę join, aby wynik został wyświetlony: najpierw dla firstThread, a następnie dla secondThread. Wywołaj metodę join we właściwym miejscu. Przykładowy wynik: firstThread : String 1 firstThread : String 2 ... firstThread : String 19 firstThread : Str
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 5
Niedostępne
Wyścigi konne
Dowiedz się, co robi program. Zaimplementuj metodę calculateHorsesFinished. Musi ona: 1. Obliczać i zwracać liczbę koni, które ukończyły wyścig. Użyj metody isFinished(). 2. Jeśli koń nie przekroczył jeszcze linii mety (!IsFinished()), wówczas: 2.1. Wyświetl "Oczekiwanie na " + horse.getName(). 2.2.
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 5
Niedostępne
Zdobywanie poparcia podczas debat politycznych
1. Dowiedz się, co robi program. 2. Musimy być pewni, że podczas debaty politycznej Chump mówi najwięcej. 3. Pomyśl jaką metodę możesz wywołać na obiekcie chump, aby sprawić, że Chump będzie mówił tak długo, aż wykorzysta cały dostępny czas.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 5
Niedostępne
Sprawiedliwość
1. Dowiedz się, co robi program. 2. Upewnij się, że wszystkie myszy jedzą w tym samym czasie. 3. Zastanów się, która metoda pozwala, aby mysi samiec alfa zjadł jako pierwszy i dlaczego inne myszy czekają. 4. Usuń wywołanie tej metody.
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 5
Niedostępne
Przyporządkowywanie wywołań do join()
1. Dowiedz się, co robi program. 2. Przyporządkuj wywołania do join() tak, aby każdy kot wykonywał poniższe czynności: 2.1. Po pierwsze, kot rodzi kocięta. 2.2. Następnie wszystkie kocięta wydostają się z koszyka w przypadkowej kolejności. 2.3. W końcu kot przynosi je z powrotem do koszyka. 2.4. Pow