undefined

Zadanie dodatkowe | Lekcja 13 | Poziom 6

Podstawy Java
Poziom 6 , Lekcja 13
Dostępny

– Czołem, żołnierzu!

– Dzień dobry, Kapitanie.

– Mam dla Ciebie świetne wiadomości. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić Twoje umiejętności. Pracuj nad nimi codziennie, a Twoje kompetencje będą bardzo szybko rosły. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla IntelliJ IDEA.

– Te poprzednie ćwiczenia były dla nowicjuszy. Dodałem trochę dodatkowych, zaawansowanych ćwiczeń dla weteranów. Tylko dla weteranów.

undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Thread.currentThread zawsze zwraca bieżący wątek
1. W metodzie printMsg przypisz bieżący wątek do zmiennej t. 2. W metodzie printMsg dodaj opóźnienie 1 millisekundy po wykonaniu wszystkich operacji.
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Nieprzerwane wątki
1. W metodzie run dodaj opóźnienie 10 milisekund po wykonaniu wszystkich operacji. Wyświetl "Wątek przerwany", jeśli wątek zostanie przerwany. 2. Spraw, aby wszystkie wątki były wykonywane po kolei: najpierw, dla wątku 1, odlicz od COUNT do 1; następnie dla wątku 2 - od COUNT do 1, itd. Przykład: #1
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Rekurencyjne tworzenie wątków
1. Zmień klasę GenerateThread, aby uczynić z niej wątek. 2. Stwórz konstruktor GenerateThread, który musi: 2.1. Wywoływać konstruktor klasy nadrzędnej, podając numer utworzonego wątku jako String. Użyj createdThreadCount. 2.2. Uruchomić bieżący wątek. 2.3. Numery wątków muszą zaczynać się od 1. 3. N
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Nieprzerwane wątki
1. Dowiedz się, co robi program. 2. Spraw, aby program najpierw wyświetlił wynik wątku i aby po jego zakończeniu metoda main kontynuowała działanie. 3. Przykładowy wynik: wewnątrz MyThread 0 wewnątrz MyThread 1 ... wewnątrz MyThread 9 wewnątrz MyThread 0 wewnątrz main 1 ... wewnątrz main 9
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Zakleszczenie
1. Dowiedz się, jak działa program. 2. Nie zmieniając klas T1 i T2, spraw, aby ich wątki zakończyły się (niekoniecznie powodzeniem). 3. Nie używaj metody sleep.
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Postępowanie według wzoru
Dowiedz się, jak działa program. Podobnie jak w przypadku CountdownRunnable, utwórz wątek CountUpRunnable, który wyświetla wartości w następującej kolejności: od 1 do number.
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Zagramy?
Jest to gra dla trzech osób. Każdy gracz (Gamer) posiada dwa parametry: nazwisko (name) oraz liczba działań na sekundę (rating). Wyświetl przeprowadzone działania oraz określ zwycięzcę i przegranych. Zaczynajmy. 1. Dowiedz się, co robi program. 1.1. List<String> actions przechowuje sekwencję d
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
1. Dowiedz się, co robi program. 1.1. Każdy wątek powinien wczytywać linie z konsoli. Wykorzystaj istniejący static BufferedReader reader. 1.2. Użyj AtomicInteger readStringCount, aby obliczyć, ile linii zostało wczytanych z konsoli przez wszystkie wątki. 2. Zaimplementuj metodę run: 2.1. Tak długo,
undefined
9
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Teraz Twoja kolej!
1. W klasie Solution utwórz publiczną statyczną klasę Read3Strings, która dziedziczy Thread. 2. W metodzie run, wczytaj trzy linie z konsoli. 3. Trzy linie powinny być wczytywane po kolei w jednym wątku i łączone w jeden ciąg poddzielony spacjami. 4. W metodzie main wyświetl wynik dla każdego wątku.
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Wynik pliku sekwencyjnego
1. Dowiedz się, co robi program. 2. W bloku statycznym wczytaj 2 nazwy plików: firstFileName i secondFileName. 3. Wewnątrz klasy Solution utwórz klasę public static ReadFileThread, która implementuje interfejs ReadFileInterface (Pomyśl o tym, co jest bardziej odpowiednie: Thread czy Runnable). 3.1.
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Metoda wytwórcza
1. Uważnie przyjrzyj się posiadanym klasom. 2. W osobnych plikach we wspólnym pakiecie utwórz klasy JpgReader, PngReader i BmpReader, które implementują interfejs ImageReader. 3. W osobnym pliku w pakiecie main utwórz klasę ImageReaderFactory z jedną metodą. 3.1. Zastanów się, jak powinna się ona na
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Nić Ariadny
1. Utwórz 5 różnych wątków, które różnią się od Thread: 1.1. Wątek 1 musi być wykonywany nieprzerwanie; 1.2. Wątek 2 powinien wyświetlać "InterruptedException", gdy wystąpi InterruptedException; 1.3. Wątek 3 powinien wyświetlać "Hurra" co pół sekundy"; 1.4. Wątek 4 musi implementować interfejs Messa
undefined
18
Zadanie
Podstawy Java, poziom 6, lekcja 13
Niedostępne
Debuguj wszystko, co się da
Dowiedz się, co robi program. Przeczytaj o UncaughtExceptionHandler - to ważne. Jeszcze raz uważnie przyjrzyj się programowi. Dowiedz się, dlaczego nasz OurUncaughtExceptionHandler nie działa (użyj debuggera). Napraw błąd, tzn. zrób tak, aby wszystko działało. :) Oczekiwany wynik podany w dowolnej k
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION