– Cześć, Amigo!

9
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 2
Niedostępne
Notatki
Asynchroniczne wykonywanie wątków. 1. Wątki będą używać klasy Note. 2. Utwórz wątek public static NoteThread (interfejs Runnable nie czyni z klasy wątku), którego metoda run wykonuje poniższą operację 1000 razy (index = 0-999): 2.1. Używając metody addNote, dodaj notatkę o nazwie [getName() + "-Note
5
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 7lekcja 2
Niedostępne
Razem szybciej? Zobaczymy :)
1. Dowiedz się, czym się zajmujemy i jak to działa. 2. Utwórz klasę public static SortThread, której metoda run używa metody sort, aby posortować statyczną tablicę testArray.