– Cześć, Amigo!

10
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 8lekcja 3
Niedostępne
Maksymalna liczba bajtów
Wprowadź nazwę pliku z konsoli. Znajdź maksymalną liczbę bajtów w pliku. Wyświetl ją na ekranie. Zamknij strumień IO.
5
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 8lekcja 3
Niedostępne
Minimalna liczba bajtów
Wprowadź nazwę pliku z konsoli. Znajdź minimalną liczbę bajtów w pliku. Wyświetl ją na ekranie. Zamknij strumień IO.
20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 8lekcja 3
Niedostępne
Najczęściej występujące bajty
Wprowadź nazwę pliku z konsoli. Znajdź bajt lub bajty z największą liczbą powtórzeń. Wyświetl je na ekranie, oddzielone spacjami. Zamknij strumień IO.
10
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 8lekcja 3
Niedostępne
Najrzadziej występujące bajty
Wprowadź nazwę pliku z konsoli. Znajdź bajt lub bajty z najmniejszą liczbą powtórzeń. Wyświetl je na ekranie, oddzielone spacjami. Zamknij strumień IO.
10
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 8lekcja 3
Niedostępne
Sortowanie bajtów
Wprowadź nazwę pliku z konsoli. Odczytaj wszystkie bajty z pliku. Ignorując powtórki, posortuj je według kodu bajtowego w kolejności rosnącej. Wyświetl wynik na ekranie. Zamknij strumień IO. Przykład bajtów w pliku wejściowym: 44 83 44 Przykładowy wynik: 44 83