– Cześć, Amigo!

undefined
10
Zadanie
Podstawy Java, poziom 8, lekcja 8
Niedostępne
Wrapper (Dekorator)
Dowiedz się, co robi program. Poprzez analogię do klasy DecoratorRunnableImpl, utwórz klasę DecoratorMyRunnableImpl.
undefined
10
Zadanie
Podstawy Java, poziom 8, lekcja 8
Niedostępne
Rozszerzanie AmigoOutputStream
Korzystając z wzorca projektowego wrapper (dekorator), rozszerz funkcjonalność AmigoOutputStream. W klasie QuestionFileOutputStream należy zaimplementować następującą funkcjonalność dla metody close(): 1. Wyświetl "Czy naprawdę chcesz zamknąć strumień? T/N". 2. Odczytaj linię. 3. Jeśli odczytana lin
undefined
10
Zadanie
Podstawy Java, poziom 8, lekcja 8
Niedostępne
AmigoOutputStream
1 Zmień klasę AmigoOutputStream tak, aby opakowywała klasę FileOutputStream. Użyj dziedziczenia. 2 Gdy wywoływana jest metoda close(), wykonaj kolejno następujące operacje: 2.1 Wywołaj metodę flush(). 2.2 Dodaj następujący tekst "CodeGym © All rights reserved." Użyj metody getBytes(). 2.3 Zamknij st
undefined
10
Zadanie
Podstawy Java, poziom 8, lekcja 8
Niedostępne
UnsupportedFileName
Zmień klasę TxtInputStream tak, aby działała tylko z plikami txt (* .txt). Na przykład, first.txt lub name.1.part3.txt. Jeśli przekazywany jest plik nie będący plikiem txt (np. file.txt.exe), wówczas konstruktor powinien wyrzucić UnsupportedFileNameException. Zastanów się, co jeszcze musisz zrobić,
undefined
10
Zadanie
Podstawy Java, poziom 8, lekcja 8
Niedostępne
Tabela
Zmień klasę TableInterfaceWrapper tak, aby opakowywała TableInterface. Metoda setModel powinna wyświetlać ilość elementów na nowej liście przed aktualizacją modelu. Metoda getHeaderText powinna zwracać tekst napisany wielkimi literami. Użyj metody toUpperCase().