– Cześć, Amigo!

undefined
12
Zadanie
Podstawy Java, poziom 9, lekcja 5
Niedostępne
Znaki parzyste
Wczytaj 2 nazwy plików z konsoli. Wyprowadź do drugiego pliku wszystkie znaki z pierwszego pliku o liczbie porządkowej parzystej (liczby porządkowe rozpoczynają się od 1). Przykładowy pierwszy plik: text in file Wynik w drugim pliku: eti ie Zamknij strumienie I/O.
undefined
20
Zadanie
Podstawy Java, poziom 9, lekcja 5
Niedostępne
Liczenie słów
Wczytaj nazwę pliku z konsoli. Plik zawiera słowa oddzielone znakami interpunkcyjnymi. Wyprowadź do konsoli liczbę wystąpień słowa "świat" w pliku. Zamknij strumienie.
undefined
20
Zadanie
Podstawy Java, poziom 9, lekcja 5
Niedostępne
Wybieranie numerów
Wczytaj 2 nazwy plików z konsoli. Wyprowadź do drugiego pliku wszystkie numery z pierwszego pliku. Oddziel numery spacją. Zamknij strumienie. Przykładowa zawartość pliku: 12 text var2 14 8v 1 Wynik: 12 14 1
undefined
12
Zadanie
Podstawy Java, poziom 9, lekcja 5
Niedostępne
Zmiana znaków interpunkcyjnych
Wczytaj 2 nazwy plików z konsoli. Pierwszy plik zawiera tekst. Odczytaj zawartość pierwszego pliku i zmień wszystkie kropki (".") na wykrzykniki ("!"). Następnie wyprowadź wynik do drugiego pliku. Zamknij strumienie.
undefined
12
Zadanie
Podstawy Java, poziom 9, lekcja 5
Niedostępne
Interpunkcja
Wczytaj 2 nazwy plików z konsoli. Pierwszy plik zawiera tekst. Odczytaj zawartość pierwszego pliku i usuń wszystkie znaki interpunkcyjne, w tym znaki nowej linii. Następnie wyprowadź wynik do drugiego pliku. Zamknij strumienie.