– Cześć, Amigo! Koniec z obijaniem się! Oto Twoje zadania. Będą trudniejsze niż poprzednie i na pewno poprawią Twój procesor. A tego z pewnością nam potrzeba. Jeśli napotkasz trudności, skonsultuj się z kolegami. Oni na pewno pomogą.

20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Śledzenie zmian
Odczytaj 2 nazwy plików z konsoli: file1 i file2. Oba pliki zawierają tekst, ale file2 jest zaktualizowaną wersją file1. Niektóre linie są nadal takie same. Musisz stworzyć połączoną wersję linii, zapisując je na liście lines. Etykiety ADDED i REMOVED nie mogą być używane po kolei - muszą być zawsze
20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Twój własny FileWriter
Implementuj logikę FileConsoleWriter. Klasa FileConsoleWriter musi posiadać prywatne pole lFileWriter o nazwie fileWriter. Klasa FileConsoleWriter musi posiadać każdy konstruktor użyty do inicjalizowania fileWriter do zapisu. Klasa FileConsoleWriter musi posiadać pięć metod write i jedną metodę cl
20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Wprowadzanie znaczników
Odczytaj z konsoli nazwę pliku zawierającego HTML. Przykład: Info na temat Leela <span xml:lang="en" lang="en"><b><span>Leela Turanga </span></b></span><span>Super</span><span>girl</span> Pierwszym parametrem metody main jest nazwa pliku. N
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Obliczanie wynagrodzeń
Pierwszym parametrem metody main jest nazwa pliku. Każdy wiersz określonego pliku ma następujący format: name value gdzie [name] to String, a [value] to double. [name] i [value] są oddzielone spacją. Znajdź sumę wszystkich wartości dla każdego nazwiska. Wyświetl wszystkie dane, posortowane według n
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Najbogatszy
Pierwszym parametrem metody main jest nazwa pliku. Każdy wiersz określonego pliku ma następujący format: name value gdzie [name] to String, a [value] to double. [name] i [value] są oddzielone spacją. Znajdź sumę wszystkich wartości dla każdego nazwiska. Wyświetl w porządku alfabetycznym nazwiska z
20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
John Johnson
Pierwszym parametrem metody main jest nazwa pliku. Każdy wiersz określonego pliku ma następujący format: name month day year gdzie [name] to String, który może zawierać kilka słów oddzielonych spacjami. [month] to int, [day] to int i [year] to int. Dane są oddzielone spacjami. Wypełnij listę PEOPLE
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Wyszukiwanie właściwych linii
Wczytaj nazwę pliku z konsoli. Wyświetl wszystkie linie pliku, które zawierają tylko 2 słowa na liście words. Zamknij strumienie. Przykład: words zawiera słowa A, B i C Linie: C B A D // 3 słowa z words, odrzucone A B A D // 3 słowa z words, odrzucone D A D // 1 słowa z words, odrzucone D A B D //
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Słowa z liczbami
Pierwszy parametr metody main to file1, a drugi to file2. file1 zawiera wiersze z wyrazami oddzielonymi spacjami. Zapisz do file2 wszystkie słowa, które zawierają liczby, np. a1 lub abc3d. Oddziel te słowa spacjami. Zamknij strumienie.
20
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Zastępowanie liczb
1. W bloku statycznym, inicjalizuj mapę zawierającą pary (liczba, słowo) od 0 do 12 włącznie. Na przykład, (0, "zero"), (1, "one"), (2, "two") 2. Odczytaj nazwę pliku z konsoli, a następnie odczytaj zawartość pliku. 3. Użyj mapy, aby zastąpić wszystkie liczby słowami. 4. Wyświetl wynik. 5. Zamknij
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Long words
Pierwszy parametr metody main to file1, a drugi to file2. file1 zawiera słowa oddzielone spacjami. Zapisz do file2 listę oddzielonych przecinkami słów dłuższych niż 6 znaków. file2 nie powinien kończyć się przecinkiem. Zamknij strumienie. Przykładowe wyjście do file2: lengthy,shortened,abbreviation

– Już wszystko zrobione? Cóż, oto kilka ćwiczeń, które są jeszcze trudniejsze:

12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Lustrzane odbicie
1. Wczytaj nazwę pliku z konsoli. Odczytaj zawartość pliku. 2. Dla każdego wiersza w pliku: 2.1. odwróć kolejność wszystkich znaków. 2.2. wyświetl wynik. 3. Zamknij strumienie. Przykładowy plik wejściowy: Jestem programistą. Amigo Przykładowy wynik: .ątsimargorp metseJ ogimA
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Reklama kontekstowa
Zamień obiekt System.out w metodzie main na swój wlasny reader wrapper. Twój reader wrapper powinien wyświetlać reklamę kontekstową po każdym kolejnym wywołaniu do println. Wywołaj istniejącą metodę printSomething() testString. Przywróć zmienną System.out z powrotem do oryginalnego strumienia. Teks
12
Zadanie
Podstawy Java,  poziom 9lekcja 11
Niedostępne
Napraw błąd. Klasy i interfejsy
Program ma tylko 1 błąd logiczny. Znajdź i napraw go.