– Amigo, dasz wiarę, że w Pascalu również jest pętla For? Ta konstrukcja istnieje prawie w każdym języku programowania. Ale w Pascalu jest bardziej zrozumiała. – Spójrz:

Pascal
For i := 1 to 10 do
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 1 to 10 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i = i + 2)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 10 downto 0 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 10; i >= 0; i = i - 2)
{
  System.out.println(i);
}