– Nie jesteś jeszcze zmęczony? W takim razie kontynuujmy. Chciałbym przekazać Ci więcej szczegółów o Set i Map i o tym, co potrafią zrobić.

Set jest zbiorem nieponumerowanych obiektów. Główną cechą Set jest to, że zawiera jedynie unikalne obiekty, tzn., że każdy element setu jest różny od pozostałych. Oto operacje, które możesz przeprowadzić na set:

Operacja Metoda
Dodaj element(y) add(), addAll()
Usuń element(y) remove(), removeAll()
Sprawdź obecność element(ów) contains(), containsAll()

– I to wszystko?

– Właściwie, to tak. Możesz również użyć metody size(), by dowiedzieć się, ile elementów znajduje się w secie.

– A co z Map?

Map jest zestawem par. Jest jak Set, z takim wyjątkiem, że jest zbiorem par klucz-wartość, a nie pojedynczych elementów. Jedynym ograniczeniem jest to, że każdy «klucz» musi być unikatowy. Map nie może zawierać dwóch par z takimi samymi kluczami.

– Oto, co możemy zrobić z Map:

Operacja Metoda
Tworzy set wszystkich par entrySet()
Tworzy set wszystkich kluczy keySet()
Tworzy set wszystkich wartości values()
Dodaj parę put(key, value)
Otrzymaj wartość dla określonego klucza get(key)
Sprawdza, czy określony klucz jest obecny containsKey(key)
Sprawdza, czy określona wartość jest obecna containsValue(value)
Sprawdza, czy Map jest puste isEmpty()
Czyści zawartość Map clear()
Usuwa wartość dla określonego klucza remove(key)

– To jest dużo ciekawsze niż Set.

– Tak. Mimo tego, że Map nie jest tak popularne jak List, to używa się go do wielu zadań.