– Cześć, Amigo!

– Cześć, Diego!

– Mam tutaj małe zadanko dotyczące wyświetlania śladu stosu.

3
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Zwracanie śladu stosu
Sposób, w jaki działa stos, jest niesprawiedliwy i bezwzględny. Ale za to jaki przydatny! Pamiętaj, że funkcja wywołana w ostatniej kolejności, zostanie zakończona jako pierwsza. Przećwiczmy to i sprawdźmy, jak to działa: musimy napisać pięć metod, które wywołują siebie nawzajem. Każda metoda musi zwracać swój ślad stosu.
6
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Ślad stosu wita ponownie
Przejdźmy od razu do rzeczy: napisz 5 metod, które wywołują siebie nawzajem. Każda metoda powinna zwracać nazwę metody, która ją wywołała. Aby uzyskać tę informację, użyj śladu stosu. W tej chwili wykonanie tego zadania wydaje się być poza zasięgiem. Ale spokojnie, damy sobie radę. Ostatecznie to tylko kilka metod wywołujących siebie nawzajem – nic poza tym.
3
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Kto mnie wywołał?
Stos wywołań to nie jest jakiś najpiękniejszy konstrukt... Chociaż, właściwie...? Może jednak jest w nim coś pięknego, trzeba tylko umieć to dostrzec. Dajmy sobie szansę – zróbmy zadanie ze stosem! Tym razem musisz napisać pięć metod, które wywołują siebie nawzajem. Każda metoda powinna zwracać numer linii kodu, w której została wywołana. Aby to zrobić, użyj metody element.getLineNumber().
3
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Ślad stosu z 10 wywołaniami
Ja to mam szczęście: moja ulubiona nauczycielka w podstawówce, Pani Tatar, zwykła pisać na tablicy takie zdanie: „Ostatnia wrzucona funkcja jest zdejmowana jako pierwsza”. Kazała nam uczyć się tego na pamięć i przysięgała, że kiedyś wszystko zrozumiemy. Dziękuję, Pani Tatar. Zdaje się, że w końcu nadszedł ten wielki dzień. Potrafię nawet napisać kod, który odgrzebie ślad stosu mierzący 10 wywołań. A czy Ty umiesz to zrobić?
3
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Krok po kroku po śladach stosu...
Pamiętaj o tej zasadzie: funkcja A wywołuje funkcję B, która wywołuje funkcję C. Aby wyjść z A, musisz najpierw wyjść B, ale żeby to zrobić, należy wcześniej zakończyć C. Rozumiesz? Jasne. A teraz napiszemy metodę, która zwraca głębokość stosu wywołań, tj. liczbę metod w stosie wywołań (długość śladu stosu). Na koniec wyświetlimy tę liczbę na ekranie.
3
Zadanie
Składnia Java, poziom 9, lekcja 2
Niedostępne
Logowanie śladów stosu
Nieważne, czy podchodzisz do czegoś poważnie czy bardziej na luzie, i tak w końcu zetkniesz się z jakąś formą logowania. Nie bój się. Zaimplementuj metodę log. Metoda log powinna wyświetlać nazwę klasy i metody, w których jest wywoływana, a także przekazaną wiadomość. Aby wynik był bardziej przejrzysty, oddziel nazwę klasy, nazwę metody i wiadomość dwukropkiem i spacją.