– Cześć, Amigo. Wczoraj byłem trochę wstawiony i możliwe, że namieszałem w Twoich zadaniach. Mam nadzieję, że nie będziesz na mnie zły i uda Ci się je wszystkie zrobić. To wszystko dla Twojego dobra. Oto one.

3
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Wyjątki. Po prostu wyjątki.
Dana jest pewna metoda. Zwraca ona dwa wyjątki, które dziedziczą po Exception oraz dwa wyjątki, które dziedziczą po RuntimeException: NullPointerException, ArithmeticException, FileNotFoundException, URISyntaxException. Zadanie: obsłuż NullPointerException i FileNotFoundException bez obsługiwania ArithmeticException i URISyntaxException. Jak to zrobić?
3
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Obsługiwanie grupy wyjątków
Mamy trzy wyjątki, które kolejno dziedziczą po Exception (Exception1 stanowi rozszerzenie Exception, Exception2 stanowi rozszerzenie Exception1, a Exception3 stanowi rozszerzenie Exception2). W programie znajduje się metoda public static void method1() throws Exception1, Exception2, Exception3 Oto zadanie: napisz blok catch, który obsłuży wszystkie trzy wyjątki: Exception1, Exception2 i Exception3.
6
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Obsługiwanie zwyczajnych wyjątków
Pewnie uważasz, że wyjątki, ze swoją wielowarstwową strukturą, są okrutne i niezwykle trudne. W rzeczywistości są one jedną z prostszych i bardziej wartościowych rzeczy w Javie. Ciężko w to uwierzyć na Poziomie 9, ale wyjątki wydają się zagmatwane tylko dlatego, że jeszcze ich dobrze nie poznałeś/aś. Zatem nie bójmy się i idźmy naprzód: w tym zadaniu należy obsłużyć wyjątki niestandardowe.
3
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Obsługiwanie wyjątków typu checked
Zasady nauczania w tajnym centrum CodeGym mówią, że jeśli metoda zwraca ClassNotFoundException lub FileNotFoundException, programista zwyczajnie musi wskazać je w sygnaturze metody. To są wyjątki typu checked. Zajmijmy się nimi w metodzie obslugaExceptions i wyświetlmy na ekranie.
3
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Obsługiwanie wyjątków typu unchecked
„Istnieje jeszcze inny rodzaj wyjątków — RuntimeException i klasy, które po nim dziedziczą. Nie trzeba tych wyjątków obsługiwać — ponieważ są one typu unchecked! Niemniej, owe wyjątki stanowią prawdziwą zagadkę. Nie można przewidzieć, kiedy się pojawią i nie trzeba ich wskazywać w klauzuli throws, tak jak wynika to z lekcji CodeGym. Nadszedł czas, aby zająć się wszystkimi wyjątkami typu unchecked w metodzie obslugaExceptions.
3
Zadanie
Składnia Java,  poziom 9lekcja 8
Niedostępne
Wszyscy są naszymi kumplami, nawet wyjątki
Był taki czas, kiedy wyjątki spędzały sen z powiek młodym naukowcom i programistom. Dzisiaj tak samo czują to studenci i studentki CodeGym. Spróbujmy stworzyć nasze własne wyjątki. Aby to zrobić, użyjemy klas MyException, MyException2, MyException3 i MyException4. Sprawmy, aby klasy dziedziczyły po innych klasach tak, aby utworzone zostały dwa dowolne wyjątki typu checked i dwa dowolne wyjątki typu unchecked.