På den här nivån har du lärt känna dubbeltypen och lärt dig vilka operationer som kan utföras på den. Du lärde dig också hur du arbetar med datainmatning.

För att befästa dina kunskaper behöver du förstås lösa uppgifter. Och lite "läsa hemma" skadar inte heller. Här är några lektioner som hjälper dig att gå djupare in i de ämnen vi behandlade.

Skannerklass

Som du redan vet gör den här klassen livet lite lättare för Java-utvecklare som blir snubblade av läsare. Den kan göra mycket, och du har redan hunnit använda den några gånger. Om du inte redan har gjort det, läs artikeln med titeln "The Scanner class", studera exemplen och försök använda klassen själv.

Operationer på siffror i Java

Programmering involverar många operationer på siffror, så vi kommer att överväga de viktigaste av dem, inklusive med exempel. Hur arbetar jag med nummer i Java? Det finns olika sätt: Det finns vanliga aritmetiska operationer, och det finns något mindre bekanta logiska operationer. Och det finns också bitvis verksamhet, som är helt exotisk för icke-IT-personer. Det är dags att dyka in i det här materialet samt operatörsföreträde på vårt favoritspråk.