ఈ స్థాయిలో, మీరు డబుల్ రకాన్ని తెలుసుకుంటారు మరియు దానిపై ఎలాంటి ఆపరేషన్లు చేయవచ్చో తెలుసుకున్నారు. మీరు డేటా ఇన్‌పుట్‌తో ఎలా పని చేయాలో కూడా నేర్చుకున్నారు.

మీ జ్ఞానాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి, మీరు పనులను పరిష్కరించాలి. మరియు కొంచెం "ఇంట్లో చదవడం" కూడా బాధించదు. మేము కవర్ చేసిన అంశాలను లోతుగా పరిశోధించడంలో మీకు సహాయపడటానికి ఇక్కడ కొన్ని పాఠాలు ఉన్నాయి.

స్కానర్ తరగతి

మీకు ఇప్పటికే తెలిసినట్లుగా, ఈ తరగతి పాఠకులచే ట్రిప్ అయ్యే జావా డెవలపర్‌లకు జీవితాన్ని కొద్దిగా సులభతరం చేస్తుంది. ఇది చాలా చేయగలదు మరియు మీరు దీన్ని ఇప్పటికే కొన్ని సార్లు ఉపయోగించగలిగారు. మీరు ఇప్పటికే అలా చేయకుంటే, "ది స్కానర్ క్లాస్" శీర్షికతో కథనాన్ని చదవండి, ఉదాహరణలను అధ్యయనం చేయండి మరియు తరగతిని మీరే ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

జావాలో సంఖ్యలపై కార్యకలాపాలు

ప్రోగ్రామింగ్‌లో సంఖ్యలపై అనేక కార్యకలాపాలు ఉంటాయి, కాబట్టి మేము వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని ఉదాహరణలతో సహా పరిశీలిస్తాము. నేను జావాలో నంబర్‌లను ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి? వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి: సాధారణ అంకగణిత కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి మరియు కొంతవరకు తక్కువ తెలిసిన తార్కిక కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. మరియు బిట్‌వైస్ కార్యకలాపాలు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి IT యేతర వ్యక్తులకు పూర్తిగా అన్యదేశమైనవి. ఈ మెటీరియల్‌తో పాటు మనకు ఇష్టమైన భాషలో ఆపరేటర్ ప్రాధాన్యతను పొందేందుకు ఇది సమయం.