Java switch uttalande

Föreställ dig att du är en riddare som stannar vid en vägskäl. Om du går till vänster kommer du att förlora din häst. Om du går rätt kommer du att få kunskap. Hur skulle vi representera denna situation i kod? Du vet förmodligen redan att vi använder konstruktioner som om-då och om-då-annan för att fatta dessa beslut. Men vad händer om vägen inte delar sig i två, utan i tio?

Du har vägar som är "helt till höger", "lite till vänster om det", "lite mer till vänster" och så vidare, totalt 10 möjliga vägar? Föreställ dig hur din "om-då-annan"-kod kommer att växa i den här versionen! Anta att du har en 10-vägs gaffel i vägen. För sådana situationer har Java switch-satsen. Vi kommer att prata om den här mannen flera gånger till.

Enum. Praktiska exempel. Lägga till konstruktörer och metoder

Och några fler ord om Enum. Mer exakt, färre ord, men mer kod och övning. När allt kommer omkring är många människors hjärnor (ganska ofta) fulla av mush om detta ämne snarare än kunskap. Om du vill få en bättre känsla för ämnet, var inte blyg: läs gärna och utforska medan du går.