En djup förståelse av OOP och dess nyckelprinciper hjälper dig att bättre förstå strukturen i Java-språket och skriva bra kod. Detta urval av resurser innehåller flera artiklar som kommer att lära dig OOP-grunderna samt några användbara nyanser.

Principer för objektorienterad programmering

Om du undrade varför Java är designat som det är och inte på något annat sätt, då är det dags att titta på programmeringsteorin — principerna för OOP. Denna detaljerade lektion kommer att lära dig vad objektorienterad programmering är och förklara arv, abstraktion, inkapsling och polymorfism. Och sedan kommer du att se exempel på hur dessa principer implementeras i Java.

Principer för OOP

Här är en annan lektion om OOP. Den kommer att använda exempel för att hjälpa dig förstå vad klasser och objekt är, och hur man tillämpar grundläggande OOP-principer. Du kommer också att få användbara tips om vad du ska göra för att få din programmeringsstil att överensstämma med OOP-koncept.

Inkapsling i Java

Denna korta text kommer att berätta mer om inkapsling. Varför behövs det i Java? Hur hjälper begreppet inkapsling oss? Vad skulle vi göra utan inkapsling, och hur skulle vår kod se ut då?

Polymorfism och vänner

Och den här artikeln handlar om polymorfism . Det hjälper dig att utveckla en djupare förståelse för denna OOP-princip. Du kommer också att lära dig hur statisk polymorfism skiljer sig från dynamisk polymorfism. I grund och botten finns det mycket ny information i det här materialet, så hoppa inte över det!