Hiểu sâu về OOP và các nguyên tắc chính của nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc của ngôn ngữ Java và viết mã tốt. Lựa chọn tài nguyên này bao gồm một số bài viết sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về OOP cũng như một số sắc thái hữu ích.

Nguyên tắc lập trình hướng đối tượng

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao Java lại được thiết kế theo cách của nó mà không phải theo cách nào khác, thì đã đến lúc xem xét lý thuyết lập trình — các nguyên tắc của OOP. Bài học chi tiết này sẽ dạy bạn lập trình hướng đối tượng là gì và giải thích tính kế thừa, trừu tượng hóa, đóng gói và đa hình. Và sau đó bạn sẽ thấy các ví dụ về cách các nguyên tắc này được triển khai trong Java.

Nguyên tắc của OOP

Đây là một bài học khác về OOP. Nó sẽ sử dụng các ví dụ để giúp bạn hiểu lớp và đối tượng là gì, cũng như cách áp dụng các nguyên tắc OOP cơ bản. Bạn cũng sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích về những việc cần làm để làm cho phong cách lập trình của bạn phù hợp với các khái niệm OOP.

Đóng gói trong Java

Văn bản ngắn này sẽ cho bạn biết thêm về đóng gói. Tại sao nó cần thiết trong Java? Làm thế nào để khái niệm đóng gói giúp chúng ta? Chúng ta sẽ làm gì nếu không có tính đóng gói và mã của chúng ta sẽ trông như thế nào sau đó?

Đa hình và những người bạn

Và bài viết này là về tính đa hình . Nó sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về nguyên tắc OOP này. Bạn cũng sẽ tìm hiểu xem đa hình tĩnh khác với đa hình động như thế nào. Về cơ bản, có rất nhiều thông tin mới trong tài liệu này, vì vậy đừng bỏ qua nó!