"Hej, Amigo!"

Intervjufrågor
1 Vad är designmönster?
2 Vilka designmönster känner du till?
3 Berätta om Singleton-mönstret? Hur gör vi den trådsäker?
4 Berätta om Factory-mönstret
5 Berätta för mig om AbstractFactory-mönstret
6 Berätta för mig om adaptermönstret och hur skiljer sig från en Wrapper?
7 Berätta om proxymönstret
8 Vad är en iterator? Vilka iteratorrelaterade gränssnitt känner du till?
9 Varför behöver vi klassen Arrays?
10 Varför behöver vi samlingsklassen?