“สวัสดี อามีโก้!”

คำถามสัมภาษณ์
1 รูปแบบการออกแบบคืออะไร?
2 คุณรู้รูปแบบการออกแบบอะไรบ้าง?
3 บอกฉันเกี่ยวกับรูปแบบ Singleton? เราจะทำให้เธรดปลอดภัยได้อย่างไร
4 บอกฉันเกี่ยวกับรูปแบบโรงงาน
5 บอกฉันเกี่ยวกับรูปแบบ AbstractFactory
6 บอกฉันเกี่ยวกับรูปแบบ Adapter และความแตกต่างจาก Wrapper อย่างไร
7 บอกฉันเกี่ยวกับรูปแบบ Proxy
8 iterator คืออะไร? คุณรู้จักอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องกับ iterator ใดบ้าง
9 ทำไมเราถึงต้องการคลาส Arrays?
10 ทำไมเราถึงต้องการคลาส Collections?