"Hej Amigo! Du har hanterat nya ämnen och uppgifter så snabbt. Men jag har mycket bra läsning för dig idag. Jag tror att du kommer att ha nytta av att undersöka kapslade klasser ordentligt igen.

Kapslade inre klasser

Varför skapa klasser i en annan klass? Tja, till exempel kanske du vill separera ut någon entitet som är oupplösligt kopplad till en annan entitet, för att bibehålla programmets logik. Svår? Inget att vara rädd för. Vi kommer att överväga allt i detalj och med exempel i den här artikeln .

Statiska kapslade klasser

Hur skiljer sig statiska kapslade klasser från andra typer av kapslade klasser? Vi kommer att fortsätta att utforska kapslade klasser och förstå några nyanser i den här praktiska lektionen .

Inre klasser i en lokal metod

Lokala klasser är en underart av inre klasser, men de har flera speciella egenskaper och skillnader. Låt oss titta på dem i aktion .

Anonyma klasser

Precis som de lokala klasserna som vi pratade om i förra lektionen är anonyma klasser en slags inre klass... De har också flera likheter och skillnader. I den här detaljerade lektionen ska vi överväga varför de faktiskt kallas "anonyma" och titta på några praktiska exempel.

Och en användbar länk. Vi kommer att läsa om det sista sökordet i den här artikeln på vår webbplats ."