4.1 Visa listan över webbapplikationer

Låt oss nu se vilka webbapplikationer som är installerade i Tomcat som standard. Det finns vanligtvis flera av dem, och den viktigaste för dig är Application Manager. För att öppna den klickar du på knappen Manager-app eller följer länken .

Därefter måste du logga in under användaren som vi såg i inställningssteget:

Tomcat Manager-appen

Om allt gick bra kommer du att se en lista över installerade webbapplikationer:

Tomcat Manager-appen 1

Den vänstra kolumnen anger sökvägen där programmet öppnas. I kolumnen längst till höger ser du kommandon för att hantera webbapplikationen: Start, Stop, Reload, Uneploy.

4.2 Distribuera en testwebbapplikation

Låt oss ladda upp vår egen webbapplikation till Tomcats webbserver.

Det är bra att GitHub bara har en speciell demoapplikation för det här fallet. Ladda ner den från länken .

Öppna sedan Manager App-sidan i Tomcat http://localhost:8080/manager och scrolla ner till avsnittet Deploy.

Tomcat Manager-appen 2

I den måste du ange sökvägen till din webbapplikation (alla applikationer har unika sökvägar), såväl som krigsfilen för din webbapplikation. Klicka sedan på knappen Distribuera.

Om allt gick bra kommer du att se den nya applikationen i listan över webbapplikationer:

Tomcat Manager-appen 3

Du kan verifiera att det fungerar genom att följa länken: http://localhost:8080/demo

Tomcat Manager-appen 4

4.3 Portbyte

Om du inte gillar att din webbserver svarar på url , localhost:8080/och du vill att den ska öppnas bara till url , localhost/måste du ändra Tomcats port till standard: till 80istället för 8080.

För att göra detta öppnar du filen server.xml i mappen conf .

Hitta "Connector"-taggen där porten är 8080och ändra den till port 80:

<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />

Du kan också ändra HTTPS-porten från 8443till bara 443.

Om du ändrar inställningar medan Tomcat körs, glöm inte att starta om den.