4.1 Wyświetl listę aplikacji internetowych

Zobaczmy teraz, jakie aplikacje internetowe są domyślnie instalowane w Tomcat. Zwykle jest ich kilka, a najważniejszym dla Ciebie jest Menedżer aplikacji. Aby go otworzyć, kliknij przycisk aplikacji menedżera lub skorzystaj z łącza .

Następnie musisz zalogować się pod użytkownikiem, którego widzieliśmy na etapie ustawień:

Aplikacja Tomcat Manager

Jeśli wszystko poszło dobrze, zobaczysz listę zainstalowanych aplikacji internetowych:

Aplikacja Tomcat Manager 1

Lewa kolumna określa ścieżkę, w której otwiera się aplikacja. W prawej kolumnie zobaczysz polecenia do zarządzania aplikacją internetową: Start, Stop, Reload, Undeploy.

4.2 Wdróż testową aplikację internetową

Prześlijmy naszą własną aplikację internetową na serwer WWW Tomcat.

Dobrze, że GitHub ma właśnie specjalną aplikację demonstracyjną do tego przypadku. Pobierz go z linku .

Następnie otwórz stronę aplikacji menedżera w Tomcat http://localhost:8080/manager i przewiń w dół do sekcji Wdrażanie.

Aplikacja Tomcat Manager 2

Musisz w nim określić ścieżkę do swojej aplikacji internetowej (wszystkie aplikacje mają unikalne ścieżki), a także plik wojenny Twojej aplikacji internetowej. Następnie kliknij przycisk Wdróż.

Jeśli wszystko poszło dobrze, na liście aplikacji internetowych zobaczysz nową aplikację:

Aplikacja Tomcat Manager 3

Możesz sprawdzić, czy to działa, klikając link: http://localhost:8080/demo

Aplikacja Tomcat Manager 4

4.3 Zmiana portu

Jeśli nie podoba ci się, że twój serwer WWW odpowiada na url localhost:8080/, a chcesz, aby otwierał się tylko na url localhost/, musisz zmienić port Tomcata na domyślny: na 80zamiast 8080.

W tym celu otwórz plik server.xml w folderze conf .

Znajdź tag „Connector” w miejscu portu 8080i zmień go na port 80:

<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443" />

Możesz także zmienić port HTTPS z 8443na tylko 443.

Jeśli zmienisz ustawienia, gdy Tomcat jest uruchomiony, nie zapomnij go zrestartować.