På den här nivån lärde du dig hur du skapar dina egna metoder och skickar argument till dem. Vi tog också reda på vad dessa , , publicoch protectednyckelord privatebetyder före varje metod.

Allt verkar klart och förståeligt nog, men om du har en önskan att gräva lite djupare för att undvika förvirring i framtiden, använd denna kompletterande artikel: Åtkomstmodifierare: privat, skyddad, standard, offentlig .