Ở cấp độ này, bạn đã học cách tạo các phương thức của riêng mình và truyền đối số cho chúng. Chúng tôi cũng đã tìm ra ý nghĩa của những từ khóa này trước publicmỗi phương pháp.protectedprivate

Mọi thứ có vẻ đủ rõ ràng và dễ hiểu, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn một chút để tránh nhầm lẫn trong tương lai, hãy sử dụng bài viết bổ sung này: Công cụ sửa đổi quyền truy cập: riêng tư, được bảo vệ, mặc định, công khai .