కోడ్‌జిమ్ /జావా బ్లాగ్ /యాదృచ్ఛికంగా /జావా క్లాస్ కాస్ట్() పద్ధతి
John Squirrels
స్థాయి
San Francisco

జావా క్లాస్ కాస్ట్() పద్ధతి

సమూహంలో ప్రచురించబడింది
జావాలో, కాస్టింగ్ కోసం వివిధ ఎంపికలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి java.lang.Class తరగతి యొక్క cast() పద్ధతి . ఈ తరగతికి చెందిన వస్తువుకు పేర్కొన్న వస్తువును ప్రసారం చేయడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది. ఆబ్జెక్ట్‌గా తారాగణం చేయబడిన తర్వాత పద్ధతి ఒక వస్తువును తిరిగి ఇస్తుంది.

జావా క్లాస్ కాస్ట్() పద్ధతి సింటాక్స్

జావా క్లాస్ కాస్ట్() పద్ధతి ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహించే క్లాస్ లేదా ఇంటర్‌ఫేస్‌కు ఒక వస్తువును ప్రసారం చేస్తుంది . డాక్యుమెంటేషన్ తారాగణం() పద్ధతిని ఈ క్రింది విధంగా వివరిస్తుంది:

public T[] cast(Object obj),
ఇక్కడ obj అనేది వేయవలసిన వస్తువు. cast() పద్ధతి కాస్టింగ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్‌ను అందిస్తుంది, లేదా obj శూన్యం అయితే శూన్యం. ఆబ్జెక్ట్ శూన్యం కానట్లయితే మరియు T రకానికి కేటాయించబడకపోతే పద్ధతి ClassCastExceptionని విసురుతుంది . సాధారణంగా, తరగతి పద్ధతులు (ఉదాహరణకు cast() లేదా isInstance() వంటివి సాధారణ రకాలతో కలిపి ఉపయోగించబడతాయి.

జావా క్లాస్ కాస్ట్() పద్ధతి కోడ్ ఉదాహరణ

class.cast() మెథడ్ వర్క్ యొక్క చిన్న ప్రదర్శన ఇక్కడ ఉంది :

class Parent {
  public static void print() {
    System.out.println("print Class Parent...");
  }
}

class Child extends Parent {
  public static void print() {
    System.out.println("print Class Child...");
  }
}

public class CDemo {

  public static void main(String[] args) {

    //Here we have Class cast() method
    //demonstration. Let’s have parent and child classes 
   // and make casting operation 

    Object myObject = new Parent();
    Child myChild = new Child();
    myChild.print();

    // casts object
    Object a = Parent.class.cast(myChild);

    System.out.println(myObject.getClass());
    System.out.println(myChild.getClass());
    System.out.println(a.getClass());
  }
}
ఇక్కడ అవుట్‌పుట్ క్రిందిది:
ప్రింట్ క్లాస్ చైల్డ్... క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్
జావా క్లాస్ కాస్ట్() విధానం - 1
వ్యాఖ్యలు
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION