మీరు తప్పనిసరిగా మరిన్ని సమూహాలకు చెందినవారు కావాలి
ఏదైనా గురించి ప్రతిదీ. మా సమూహంలో, మీరు IT పరిశ్రమలోని ప్రతి అంశం గురించి ఆసక్తికరమైన కథనాలను కనుగొంటారు, ఉదాహరణకు ప్రోగ్రామింగ్, గాడ్జెట్‌లు, సాంకేతికతలు మరియు కొత్త ట్రెండ్‌లు. ఇది చదువు మాత్రమే కాదు, విశ్రాంతి కూడా పొందే ప్రదేశం. IT సంబంధిత హాస్యం, ప్రసిద్ధ ప్రోగ్రామర్‌ల గురించిన కథనాలు మరియు IT లేదా ఏదైనా ఇతర అంశం గురించి చర్చలు.