"హాయ్, అమిగో!"

ఇంటర్వ్యూ ప్రశ్నలు
1 IP చిరునామా అంటే ఏమిటి?
2 హోస్ట్ మరియు డొమైన్ మధ్య తేడా ఏమిటి?
3 మీకు ఏ HTTP పద్ధతులు తెలుసు?
4 GET, POST మరియు HEAD పద్ధతులు ఎలా విభిన్నంగా ఉంటాయి?
5 REST అంటే ఏమిటి?
6 జావాలో క్యాలెండర్ క్లాస్ ఎందుకు అవసరం?
7 జావాలో తేదీని కావలసిన ఫార్మాట్‌కి ఎలా మార్చాలి?
8 URI మరియు URL మధ్య తేడా ఏమిటి?
9 సాకెట్లు అంటే ఏమిటి?
10 సాకెట్ మరియు URL మధ్య తేడా ఏమిటి?