"Chào, Amigo!"

Câu hỏi phỏng vấn
1 Địa chỉ IP là gì?
2 Sự khác biệt giữa máy chủ lưu trữ và tên miền là gì?
3 Bạn biết những phương thức HTTP nào?
4 Các phương thức GET, POST và HEAD khác nhau như thế nào?
5 REST là gì?
6 Tại sao chúng ta cần lớp Lịch trong Java?
7 Làm cách nào để chúng tôi chuyển đổi một ngày sang định dạng mong muốn trong Java?
số 8 Sự khác biệt giữa URI và URL là gì?
9 Ổ cắm là gì?
10 Sự khác biệt giữa ổ cắm và URL là gì?