కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.


" జావాలో వేరియబుల్స్ పోల్చడం గురించి నేను మీకు కొంచెం చెప్పాలనుకుంటున్నాను . "

"మీకు ఇప్పటికే సరళమైన పోలిక ఆపరేటర్లు తెలుసు - (<) కంటే తక్కువ మరియు (>) కంటే ఎక్కువ."

"అవును."

"ఈక్వల్ టు (==) మరియు (!=కి సమానం కాదు) వంటి ఆపరేటర్లు కూడా ఉన్నారు. అలాగే, (<=) కంటే తక్కువ లేదా సమానం మరియు (>=) కంటే ఎక్కువ లేదా సమానం."

"ఇప్పుడు ఇది ఆసక్తికరంగా మారింది."

"జావాలో =< లేదా => ఆపరేటర్లు లేరని గమనించండి!"

" ది = సైన్ అసైన్‌మెంట్ ఆపరేషన్‌ల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. అందుకే సమానత్వాన్ని పరీక్షించడానికి రెండు సమాన సంకేతాలు (==) ఉపయోగించబడతాయి. వేరియబుల్స్ సమానంగా లేవని తనిఖీ చేయడానికి , != ఆపరేటర్‌ని ఉపయోగించండి ."

"అలాగా."

"== ఆపరేటర్‌ని ఉపయోగించి జావాలో రెండు వేరియబుల్‌లను పోల్చినప్పుడు, మేము వేరియబుల్స్ యొక్క కంటెంట్‌లను పోల్చాము."

"అందువలన, ఆదిమ వేరియబుల్స్ కోసం , వాటి విలువలు పోల్చబడతాయి ."

" రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ కోసం , రిఫరెన్స్‌లు పోల్చబడ్డాయి . మనకు ఒకేలా కానీ విభిన్నమైన ఆబ్జెక్ట్‌లు ఉన్నాయని అనుకుందాం. వాటికి రిఫరెన్స్‌లు వేర్వేరుగా ఉన్నందున , ఒక పోలిక అవి సమానంగా లేవని చూపిస్తుంది, అంటే పోలిక ఫలితం తప్పుగా ఉంటుంది . సూచనల పోలిక నిజం అవుతుంది. రెండు సూచనలు ఒకే వస్తువును సూచిస్తే మాత్రమే. "

"ఆబ్జెక్ట్‌ల అంతర్గత విషయాలను పోల్చడానికి, మేము ప్రత్యేక సమాన పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాము. ఈ పద్ధతి (మరియు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ యొక్క అన్ని పద్ధతులు) మీరు వాటిని ప్రకటించకపోయినా కంపైలర్ ద్వారా మీ తరగతికి జోడించబడతాయి. నేను మీకు కొన్ని ఉదాహరణలను చూపుతాను: "

కోడ్ వివరణ
1
int a = 5;
int b = 5;
System.out.println(a == b);
ఆదిమ రకాలను సరిపోల్చండి .
నిజమైన స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.
2
Cat cat1 = new Cat("Oscar");
Cat cat2 = cat1;
System.out.println(cat1 == cat2);
సూచనలను సరిపోల్చండి .
నిజమైన స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకే వస్తువుకు సూచనలను నిల్వ చేస్తాయి .
3
String s = new String("Mom");
String s2 = s;
System.out.println(s == s2);
సూచనలను సరిపోల్చండి .
నిజమైన స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకే వస్తువుకు సూచనలను నిల్వ చేస్తాయి .
4
Cat cat1 = new Cat("Oscar");
Cat cat2 = new Cat("Oscar");
System.out.println(cat1 == cat2);
సూచనలను సరిపోల్చండి .
తప్పు తెరపై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకేలాంటి క్యాట్ వస్తువులను సూచిస్తాయి, కానీ ఒకటే కాదు.
5
String s = new String("Mom");
String s2 = new String("Mom");
System.out.println(s == s2);
సూచనలను సరిపోల్చండి .
తప్పు తెరపై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకేలాంటి స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్‌లను సూచిస్తాయి, కానీ ఒకేలా ఉండవు.
6
Cat cat1 = new Cat("Oscar");
Cat cat2 = new Cat("Oscar");
System.out.println(cat1.equals(cat2));
వస్తువులను సరిపోల్చండి .
నిజమైన స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకేలాంటి క్యాట్ వస్తువులను సూచిస్తాయి
7
String s = new String("Mom");
String s2 = new String("Mom");
System.out.println(s.equals(s2));
వస్తువులను సరిపోల్చండి .
నిజమైన స్క్రీన్‌పై ప్రదర్శించబడుతుంది.
రెండు వేరియబుల్స్ ఒకేలాంటి స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్‌లను సూచిస్తాయి

"ఓహ్, నేను దాదాపు మర్చిపోయాను! మీ కోసం ఇక్కడ కొన్ని వ్యాయామాలు ఉన్నాయి:"