1 పూర్ణాంక వ్యక్తీకరణలను మూల్యాంకనం చేయడం

కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.


అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క కుడి వైపు (సమాన గుర్తు ) ఏదైనా వ్యక్తీకరణ కావచ్చు — సంఖ్యలు, వేరియబుల్స్ మరియు గణిత ఆపరేటర్‌ల కలయిక ఏదైనా కావచ్చు ( +, -, ).*/

మీరు కుండలీకరణాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు (). జావాలో, గణితంలో వలె, కుండలీకరణాల్లోని వ్యక్తీకరణలు ముందుగా మూల్యాంకనం చేయబడతాయి, ఆపై కుండలీకరణాల వెలుపల ఉన్నాయి.

గుణకారం మరియు భాగహారం సమాన ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయి మరియు కూడిక మరియు తీసివేత కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి.

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
int a = (2 + 2) * 2;
వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది8
int b = (6 - 3) / (9 - 6);
వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది1
int c = (-2) * (-3);
వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది6
int d = 3 / 0;
ఈ ప్రకటనను అమలు చేయడం వలన "సున్నా ద్వారా విభజన" లోపం ఏర్పడుతుంది మరియు ప్రోగ్రామ్ ముగుస్తుంది.

వ్యక్తీకరణలో వేరియబుల్స్ కూడా ఉండవచ్చు:

ప్రకటన గమనిక
int a = 1;
int b = 2;
int c = a * b + 2;
వేరియబుల్ యొక్క విలువ వేరియబుల్ యొక్క విలువ a  ఉంటుంది వేరియబుల్ యొక్క   విలువ   ఉంటుంది1
b2
c4

ఇంకా ఏమిటంటే, అదే వేరియబుల్ అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క ఎడమ మరియు కుడి వైపున ఉంటుంది :

ప్రకటన గమనిక
int x = 5;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
x = x + 1;
వేరియబుల్ విలువ x  ఉంటుంది వేరియబుల్ యొక్క   విలువ వేరియబుల్ యొక్క   విలువ   ఉంటుంది   .   _5
x6
x7
x8
x9
x10

ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే జావాలో గుర్తు అంటే సమానత్వం= కాదు . బదులుగా, ఇది సంకేతం యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్న వేరియబుల్‌కు సంకేతం యొక్క కుడి వైపున ఉన్న వ్యక్తీకరణ యొక్క లెక్కించిన విలువను కేటాయించే ఆపరేటర్ .==


2 పూర్ణాంకాల విభజన

కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.


జావాలో, పూర్ణాంకాన్ని పూర్ణాంకంతో భాగిస్తే ఎల్లప్పుడూ పూర్ణాంకం వస్తుంది . విభజన ఆపరేషన్ యొక్క మిగిలిన భాగం విస్మరించబడుతుంది. లేదా, విభజన ఫలితం ఎల్లప్పుడూ సమీప పూర్ణాంకానికి గుండ్రంగా ఉంటుందని మీరు చెప్పవచ్చు.

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన విభజన ఫలితం గమనిక
int a = 5 / 2;
2.5 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది2
int b = 20 / 3;
6.3333(3) వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది6
int c = 6 / 5;
1.2 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది1
int d = 1 / 2;
0.5 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది0


3 పూర్ణాంకాల విభజన యొక్క మిగిలినవి

పూర్ణాంకాల కూడిక, తీసివేత, గుణకారం మరియు విభజనతో పాటు, జావా మాడ్యులో ఆపరేటర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది శాతం చిహ్నం ( %). ఈ ఆపరేటర్ పూర్ణాంకాన్ని పూర్ణాంకంతో భాగిస్తే మిగిలిన మొత్తం సంఖ్యను తిరిగి అందిస్తుంది (పాక్షిక భాగం కాదు).

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన విభజన ఫలితం గమనిక
int a = 5 % 2;
2మిగిలిన భాగంతో1 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది1
int b = 20 % 4;
5మిగిలిన భాగంతో0 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది0
int c = 9 % 5;
1మిగిలిన భాగంతో4 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది4
int d = 1 % 2;
0మిగిలిన భాగంతో1 వేరియబుల్ విలువ ఉంటుంది1

ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన ఆపరేటర్. ఇది చాలా ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక సంఖ్య సరి లేదా బేసి అని తెలుసుకోవడానికి , దానిని భాగించి 2, మిగిలిన వాటిని సున్నాతో సరిపోల్చండి. శేషం సున్నా అయితే, ఆ సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది; అది ఒకదానికి సమానం అయితే, ఆ సంఖ్య బేసిగా ఉంటుంది.

ఈ చెక్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఉంది:

(a % 2) == 0

(అంటే లేదా ) a % 2ద్వారా విభజన యొక్క మిగిలిన భాగం మరియు సున్నాతో పోల్చడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.201 ==4 పెంపు మరియు తగ్గింపు

కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.


ప్రోగ్రామింగ్‌లో, వేరియబుల్‌ను ఒక్కొక్కటిగా పెంచడం లేదా తగ్గించడం అనేది చాలా సాధారణ కార్యకలాపాలు. జావాలో ఈ చర్యలకు ప్రత్యేక ఆదేశాలు ఉన్నాయి:

ఇంక్రిమెంట్ (ఒకటి చొప్పున ఇంక్రిమెంట్) ఆపరేటర్ ఇలా కనిపిస్తుంది:

a++;
ఇంక్రిమెంట్

ఈ ప్రకటన వేరియబుల్‌ను ఒకదానితో ఒకటి పెంచినట్లుగానే ఉంటుంది .a = a + 1;a

తగ్గింపు (ఒక్కొక్కరి చొప్పున తగ్గింపు) ఆపరేటర్ ఇలా కనిపిస్తుంది:

a--;
తగ్గింపు

ఈ ప్రకటన వేరియబుల్‌ను ఒకదానితో ఒకటి తగ్గిస్తే సరిగ్గా అదే విధంగా ఉంటుంది .a = a - 1;a

ఉదాహరణలు

ప్రకటన గమనిక
int x = 5;
x++;
x++;
x++;
x++;
x++;
వేరియబుల్ విలువ x  ఉంటుంది వేరియబుల్ యొక్క   విలువ వేరియబుల్ యొక్క   విలువ   ఉంటుంది   .   _5
x6
x7
x8
x9
x10
int x = 5;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
x--;
వేరియబుల్ విలువ x  ఉంటుంది వేరియబుల్   యొక్క విలువ వేరియబుల్   యొక్క విలువ   ఉంటుంది   .   _ _   _5
x4
x3
x2
x1
x0
x-1