1. సంయోగం (తీగలను విలీనం చేయడం)

జావాలో తీగలతో మీరు చేయగలిగిన ఈ వివేక మరియు సరళమైన విషయం ఉంది: మీరు వాటిని కలిసి జిగురు చేయవచ్చు. ఈ చర్యను సంయోగం అంటారు . మేము దానిని ఎలా గుర్తుంచుకుంటాము: కాన్-క్యాట్-ఎన్-నేషన్. దీనిని తరచుగా "జాయినింగ్ స్ట్రింగ్స్" లేదా "కంబైనింగ్ స్ట్రింగ్స్" అని పిలుస్తారు.

రెండు పంక్తులను కలపడానికి, మీరు +గుర్తును ఉపయోగించండి. ఇది చాలా సులభం:

"value1" + "value2"
రెండు తీగలను కలపడం

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String name = "Steve" + "Steve";
nameతీగను కలిగి ఉంటుందిSteveSteve
String city = "New York" + "Steve";
cityతీగను కలిగి ఉంటుందిNew YorkSteve
String message = "Hello! " + "Steve";
messageతీగను కలిగి ఉంటుందిHello! Steve

మరియు, వాస్తవానికి, మీరు ఒకే సమయంలో చాలా స్ట్రింగ్స్‌లో చేరవచ్చు మరియు మీరు స్ట్రింగ్స్ మరియు వేరియబుల్స్‌లో కూడా చేరవచ్చు.

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String name = "Steve";
String city = "New York";
String message = "Hello!" + city + name + city;
nameస్ట్రింగ్ కలిగి ఉంటుంది Steve
cityస్ట్రింగ్ New York
messageస్ట్రింగ్ కలిగి ఉంటుంది
Hello!New YorkSteveNew York

చివరి ఉదాహరణలో, లో ఉన్న టెక్స్ట్ message చదవడం కష్టంగా ఉందని మీరు చూడవచ్చు, ఎందుకంటే అందులో ఖాళీలు లేవు. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖాళీలను సూచించడానికి, మీరు వాటిని కోడ్‌లో వ్రాసి, ఆపై వాటిని డబుల్ కోట్‌లలో చుట్టాలి. ఇది ధ్వనించే దాని కంటే సులభం:

" "
ఒక ఖాళీని కలిగి ఉన్న స్ట్రింగ్

మార్గం ద్వారా, మీరు కోట్‌ల మధ్య ఎటువంటి ఖాళీలను ఉంచకపోతే (అంటే మీరు వరుసగా రెండు డబుల్ కోట్‌లను వ్రాస్తారు), మీరు "ఖాళీ స్ట్రింగ్" అని పిలవబడే దాన్ని పొందుతారు:

""
ఖాళీ స్ట్రింగ్

ఒక వైపు, మనకు స్ట్రింగ్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ మరోవైపు, మేము ఈ స్ట్రింగ్‌ను ప్రదర్శించినప్పుడు, ఏమీ ప్రదర్శించబడదు. మరియు మేము దానిని ఇతర తీగలతో కలిపినప్పుడు, ఏమీ జరగదు. ఇది తీగలకు మాత్రమే అదనంగా సున్నా లాంటిది.2. స్ట్రింగ్‌గా మార్చడం

పైన పేర్కొన్న విధంగా, జావా డెవలపర్‌లు ఖచ్చితంగా జావాలోని ప్రతి వేరియబుల్, ఆబ్జెక్ట్ మరియు ఎక్స్‌ప్రెషన్‌ను రకానికి మార్చవచ్చని నిర్ధారించుకున్నారు String.

ఇంకా చెప్పాలంటే, మనం Stringవేరే రకంతో aని కలిపినప్పుడు ఇది స్వయంచాలకంగా జరుగుతుంది . ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
int a = 5;
String name = "Steve" + a;
nameతీగను కలిగి ఉంటుందిSteve5
int a = 5;
String city = a + "New York" + a;
cityతీగను కలిగి ఉంటుంది5New York5
int number = 10;
String code = "Yo";
String message = "Hello! " + number + code;
messageతీగను కలిగి ఉంటుందిHello! 10Yo

మూడు సందర్భాల్లోనూ, మేము ప్రశాంతంగా intమరియు Stringవేరియబుల్స్‌ని కలిపాము మరియు ఫలితం ఎల్లప్పుడూ ఒక String.

మీరు రకంతో అంకగణిత కార్యకలాపాలను నిర్వహించలేరు String. మొత్తం స్ట్రింగ్ అంకెలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ.

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
int a = 5;
String name = "1" + a;
nameతీగను కలిగి ఉంటుంది15
int a = 5;
String city = a + "9" + a;
cityతీగను కలిగి ఉంటుంది595
int number = 10;
String code = "10";
String message = "" + number + code;
messageతీగను కలిగి ఉంటుంది1010

ప్లస్ కార్యకలాపాలు ఎడమ నుండి కుడికి అమలు చేయబడతాయి, కాబట్టి ఫలితం కొంతవరకు ఊహించనిది కావచ్చు. ఉదాహరణ:

ప్రకటన గమనిక
int a = 5;
String name = a + a + "1" + a;
nameతీగను కలిగి ఉంటుంది1015
కార్యకలాపాల క్రమం:((a + a) + "1") + a

3. స్ట్రింగ్‌ను సంఖ్యగా మార్చడం

జావాలో సంఖ్యను స్ట్రింగ్‌గా మార్చడం, దానిని ఖాళీ స్ట్రింగ్‌గా మార్చడం అంత సులభం:

String str"" + number;
సంఖ్యను స్ట్రింగ్‌గా మారుస్తోంది

కానీ మీరు స్ట్రింగ్‌ను నంబర్‌గా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంటే? సరే, ప్రతి స్ట్రింగ్ సంఖ్యగా మార్చబడదు. కానీ స్ట్రింగ్ సంఖ్యలను మాత్రమే కలిగి ఉంటే, మీరు చేయవచ్చు. తరగతిలో దీని కోసం ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి ఉంది Integer.

సంబంధిత ప్రకటన ఇలా కనిపిస్తుంది:

int x = Integer.parseInt(string);

 పూర్ణాంకం వేరియబుల్ యొక్క డిక్లరేషన్ ఎక్కడ ఉంది మరియు  ఇది సంఖ్యను సూచించే స్ట్రింగ్ (అంటే అంకెలతో కూడిన స్ట్రింగ్).int xxstring

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String str = "123";
int number = Integer.parseInt(str);
numberసంఖ్యను కలిగి ఉంటుంది 123;
int number = Integer.parseInt("321");
numberసంఖ్యను కలిగి ఉంటుంది321
int number = Integer.parseInt("321" + 0);
numberసంఖ్యను కలిగి ఉంటుంది3210
int number = "321";
ఇది కంపైల్ చేయదు: వేరియబుల్ ఒక int, కానీ విలువ aString


4. తీగలతో పనిచేయడానికి కొన్ని పద్ధతులు

చివరకు, నేను తరగతి యొక్క అనేక పద్ధతుల గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను String.

length()పద్ధతి

స్ట్రింగ్ యొక్క పొడవును పొందేందుకు ఈ length() పద్ధతి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది , అంటే అందులో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి.

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String name = "Rome";
int count = name.length();
countవిలువను కలిగి ఉంటుంది4
int count = "".length();
countవిలువను కలిగి ఉంటుంది0
String name = "Rom";
int count = (name + 12).length();
countవిలువను కలిగి ఉంటుంది5

మీరు ఈ పద్ధతులను దేనిలోనైనా కాల్ చేయవచ్చు, దీని రకం String, వ్యక్తీకరణ కూడా:

(name + 12).length()
length()ఎక్స్‌ప్రెషన్‌పై పద్ధతిని కాల్ చేయడం దీని రకంString

toLowerCase()పద్ధతి

toLowerCase() స్ట్రింగ్‌లోని అన్ని అక్షరాలను చిన్న అక్షరానికి మార్చడానికి ఈ పద్ధతి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది :

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String name = "Rom";
String name2 = name.toLowerCase();
name2తీగను కలిగి ఉంటుందిrom
String name = "".toLowerCase();
nameఖాళీ స్ట్రింగ్‌ని కలిగి ఉంది
String name = "ROM123";
String name2 = name.toLowerCase();
name2తీగను కలిగి ఉంటుందిrom123

toUpperCase()పద్ధతి

toUpperCase() స్ట్రింగ్‌లోని అన్ని అక్షరాలను పెద్ద అక్షరానికి మార్చడానికి ఈ పద్ధతి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది :

ఉదాహరణలు:

ప్రకటన గమనిక
String name = "Rom";
String name2 = name.toUpperCase();
name2తీగను కలిగి ఉంటుందిROM
String name = "rom123";
String name2 = name.toUpperCase();
name2తీగను కలిగి ఉంటుందిROM123