CodeGym /จาวาบล็อก /สุ่ม /แปลงรายการเป็นอาร์เรย์ใน Java
John Squirrels
ระดับ
San Francisco

แปลงรายการเป็นอาร์เรย์ใน Java

เผยแพร่ในกลุ่ม
รายการและอาร์เรย์เป็นสองวิธีในการจัดเก็บข้อมูลใน Java ที่คุณจะใช้บ่อย ในโครงการที่คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องจัดการไฟล์ใดๆ รายการและอาร์เรย์จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดการดำเนินการของโปรแกรม เราจะใช้ Class ArrayList ที่ใช้ List Interface ใน Java แทนกันได้ตลอดทั้งบทช่วยสอนนี้

ความแตกต่างระหว่างรายการและอาร์เรย์

รายการ อาร์เรย์
ขนาดของรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขนาดของอาร์เรย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
คุณไม่สามารถจัดเก็บประเภทดั้งเดิมในรายการ คุณสามารถจัดเก็บประเภทดั้งเดิมใน Array
คุณสามารถใช้ Generics กับรายการ คุณไม่สามารถใช้ Generics กับ Array
ใช้หน่วยความจำมากขึ้น ใช้หน่วยความจำน้อยลง

การแปลงรายการเป็นอาร์เรย์ด้วยฟังก์ชันไลบรารี

รายการมี เมธอด toArray()ซึ่งจะแปลงเนื้อหาของรายการใด ๆ ให้เป็นอาร์เรย์โดยตรง ในขณะที่ยังคงตำแหน่งของข้อความในอาร์เรย์เหมือนที่อยู่ในรายการดั้งเดิม นี่คืออัลกอริทึม/ขั้นตอนในการแปลงรายการเป็นอาร์เรย์ใน java โดยใช้ฟังก์ชันไลบรารีในตัวนี้
 1. เริ่มต้น ArrayList
 2. เพิ่มองค์ประกอบในรายการผ่านเมธอดlist.add(data_type)
 3. สร้าง Array ที่มีขนาดเดียวกับรายการ
 4. แปลงรายการเป็นอาร์เรย์โดยใช้ชื่อตัวแปรของอาร์เรย์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3 เป็นอาร์กิวเมนต์
 5. พิมพ์เนื้อหาของ Array
รหัสที่ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับด้านล่าง

import java.util.ArrayList;
public class convertListToArray {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    //Converting List to Array With Library Function
 
    //Declaration of Array List
    ArrayList<String> sampleList = new ArrayList<String>();
 
    //Adding Elements to Array List
    sampleList.add("California");
    sampleList.add("Texas");
    sampleList.add("Illinois");
    sampleList.add("Massachusetts");
    sampleList.add("Florida");
    sampleList.add("Virginia");
    sampleList.add("Colorado");
 
 
    //Printing the Array List
    System.out.println("Elements of List: " + sampleList);
 
    //Declaring Array with Equal Size to the List
    String[]arr = new String [sampleList.size()];
 
    //Converting List to Array
    sampleList.toArray(arr);
 
    //Printing the Array
    System.out.print("Elements of Array: ");
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

การแปลงรายการเป็นอาร์เรย์โดยไม่มีฟังก์ชันไลบรารี

บางครั้ง อาจมีข้อกำหนดในการแปลงรายการเป็นอาร์เรย์โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชันในตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจใช้ข้อจำกัดบางประการในแง่ของฟังก์ชันห้องสมุด ข้อกำหนดนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับนักเรียนที่เขียนโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนให้ทำงานโดยไม่มีฟังก์ชันไลบรารี เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้การทำงานภายในของฟังก์ชันเหล่านี้ก่อนที่จะนำไปใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแปลงรายการเป็นอาร์เรย์ใน java โดยไม่ต้องมีฟังก์ชันไลบรารี
 1. เริ่มต้น ArrayList
 2. เพิ่มองค์ประกอบในรายการผ่านเมธอดlist.add(data_type)
 3. สร้าง Array ที่มีขนาดเดียวกับรายการ
 4. สร้าง for loop ที่จะวนซ้ำผ่านแต่ละองค์ประกอบของ ArrayList และส่งผ่านไปยังArray[index]ผ่านฟังก์ชันlist.get(index)
 5. พิมพ์เนื้อหาของอาร์เรย์เพื่อแสดงว่าคุณกำลังแปลงรายการเป็นอาร์เรย์
รหัสสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ได้รับด้านล่าง

import java.util.ArrayList;
public class converListToArray2 {
 
  public static void main(String[] args) {
    //Converting List to Array Without Library Functions
 
    //Declaration of Array List
    ArrayList<String> sampleList = new ArrayList<String>();
 
    //Adding Elements to Array List
    sampleList.add("California");
    sampleList.add("Texas");
    sampleList.add("Illinois");
    sampleList.add("Massachusetts");
    sampleList.add("Florida");
    sampleList.add("Virginia");
    sampleList.add("Colorado");
 
 
    //Printing the Array List
    System.out.println("Elements of List: " + sampleList);
 
    //Declaring Array with Equal Size to the List
    String[]arr = new String [sampleList.size()];
 
    //Converting to Array
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      arr[i] = sampleList.get(i);
    }
 
    //Printing the Array
    System.out.print("Elements of Array: ");
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}
ในทำนองเดียวกัน หากคุณสงสัยว่าจะแปลง Array เป็น List ได้อย่างไร คุณสามารถทำได้โดยใช้เมธอดArray.asList()ในตัว หรือวนซ้ำผ่านอาร์เรย์และจัดเก็บค่าที่แต่ละดัชนีในรายการ
ความคิดเห็น
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION