CodeGym /Blog Java /Poland /Konwersja listy na tablicę w Javie
Autor
Pavlo Plynko
Java Developer at CodeGym

Konwersja listy na tablicę w Javie

Opublikowano w grupie Poland
Listy i tablice to dwa sposoby przechowywania danych w Javie, z których często będziesz korzystać. W projektach, w których trzeba przechowywać dane bez jakiejkolwiek obsługi plików, listy i tablice pozwalają na przechowywanie danych w trakcie wykonywania programu. W tym poradniku będziemy używać klasy ArrayList, która implementuje interfejs List w Javie.

Różnica między listą a tablicą

Lista Tablica
Rozmiar listy można zmienić Rozmiar tablicy nie może być zmieniany
Nie można przechowywać typów prymitywnych w liście W tablicy można przechowywać typy prymitywne
Z listą możesz używać typów ogólnych Z tablicą nie możesz używać typów ogólnych
Zużywa więcej pamięci Zużywa mniej pamięci

Konwersja listy na tablicę w Javie przy użyciu funkcji biblioteki

Lista posiada metodę toArray(), która bezpośrednio konwertuje zawartość dowolnej listy na tablicę, zachowując kolejność elementów w tablicy, tak jak na oryginalnej liście. Oto algorytm/kroki, które należy wykonać, aby przekonwertować listę na tablicę w Javie przy użyciu tej wbudowanej funkcji biblioteki.
 1. Zainicjuj ArrayList.
 2. Dodaj elementy do listy za pomocą metody list.add(data_type).
 3. Utwórz tablicę o takim samym rozmiarze jak lista.
 4. Przekształć listę na tablicę, używając jako argumentu nazwy zmiennej tablicy utworzonej w kroku 3.
 5. Wydrukuj zawartość tablicy.
Kod implementujący te kroki znajduje się poniżej.

import java.util.ArrayList;
public class convertListToArray {
 
  public static void main(String[] args) {
 
    //Converting List to Array With Library Function
 
    //Declaration of Array List
    ArrayList<String> sampleList = new ArrayList<String>();
 
    //Adding Elements to Array List
    sampleList.add("California");
    sampleList.add("Texas");
    sampleList.add("Illinois");
    sampleList.add("Massachusetts");
    sampleList.add("Florida");
    sampleList.add("Virginia");
    sampleList.add("Colorado");
 
 
    //Printing the Array List
    System.out.println("Elements of List: " + sampleList);
 
    //Declaring Array with Equal Size to the List
    String[]arr = new String [sampleList.size()];
 
    //Converting List to Array
    sampleList.toArray(arr);
 
    //Printing the Array
    System.out.print("Elements of Array: ");
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}
Konwersja listy na tablicę w Javie - 1

Przekształcanie listy na tablicę bez użycia funkcji biblioteki

Czasami może być wymagana konwersja listy na tablicę bez korzystania z wbudowanych funkcji. Jednak zadanie, które mamy do wykonania, może narzucić nam pewne ograniczenia w zakresie korzystania przez nas z biblioteki. Ten wymóg jest powszechny dla studentów programowania, aby zachęcić ich do pracy bez funkcji bibliotecznych i pomóc im poznać wewnętrzne ich działanie przed ich wykorzystaniem. W takich przypadkach można wykonać następujące kroki, aby przekonwertować listę na tablicę w języku Java bez używania tych funkcji.
 1. Zainicjuj ArrayList.
 2. Dodaj elementy do listy za pomocą metody list.add(data_type).
 3. Utwórz tablicę o takim samym rozmiarze jak lista.
 4. Utwórz pętlę for, która będzie iterować przez każdy element ArrayList i użyj metody list.get(index), aby przypisać ją do Array[index].
 5. Wydrukuj zawartość tablicy, aby pokazać, że faktycznie przekonwertowałeś listę na tablicę.
Poniżej znajduje się kod do wykonania tych kroków.

import java.util.ArrayList;
public class converListToArray2 {
 
  public static void main(String[] args) {
    //Converting List to Array Without Library Functions
 
    //Declaration of Array List
    ArrayList<String> sampleList = new ArrayList<String>();
 
    //Adding Elements to Array List
    sampleList.add("California");
    sampleList.add("Texas");
    sampleList.add("Illinois");
    sampleList.add("Massachusetts");
    sampleList.add("Florida");
    sampleList.add("Virginia");
    sampleList.add("Colorado");
 
 
    //Printing the Array List
    System.out.println("Elements of List: " + sampleList);
 
    //Declaring Array with Equal Size to the List
    String[]arr = new String [sampleList.size()];
 
    //Converting to Array
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      arr[i] = sampleList.get(i);
    }
 
    //Printing the Array
    System.out.print("Elements of Array: ");
    for (int i = 0 ; i < arr.length ; i++){
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}
Podobnie, jeśli zastanawiasz się również, jak przekształcić tablicę na listę w Javie (ang. convert Java array to list), możesz to zrobić, używając wbudowanej metody Array.asList() lub wykonując iterację po tablicy i przechowując wartości w każdym indeksie listy.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION