การสืบทอดและองค์ประกอบใน Java

บทความนี้แสดงแนวคิดของการสืบทอดและองค์ประกอบใน Java ตัวอย่างแรกจะช่วยให้คุณเข้าใจการสืบทอด ตัวอย่างในภายหลังจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีใช้องค์ประกอบเพื่อปรับปรุงการใช้การสืบทอดของคุณ

การสืบทอดหลายรายการใน Java การเปรียบเทียบองค์ประกอบและการสืบทอด

บทความนี้จะตรวจสอบการสืบทอดหลายรายการ จากนั้นจึงสำรวจประโยชน์ของการจัดองค์ประกอบเหนือการสืบทอด