Pamana laban sa komposisyon sa Java

Inilalarawan ng artikulong ito ang mga konsepto ng pamana at komposisyon sa Java. Ang unang halimbawa ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mana. Ang mga susunod na halimbawa ay tutulong sa iyo na maunawaan kung paano gamitin ang komposisyon upang mapabuti ang iyong paggamit ng mana.

Maramihang pamana sa Java. Paghahambing ng komposisyon at mana

Sinusuri ng artikulong ito ang maramihang pamana at pagkatapos ay tinutuklasan ang mga benepisyo ng komposisyon kaysa sa pamana.