“สวัสดี อามีโก้!”

คำถามสัมภาษณ์
1 ฉันจะใช้อินเทอร์เฟซที่เปรียบเทียบได้อย่างไร
2 ฉันจะใช้อินเทอร์เฟซตัวเปรียบเทียบได้อย่างไร
3 คลาส Collections มีเมธอดอะไรบ้าง?
4 คลาส Arrays มีเมธอดอะไรบ้าง?
5 เราเรียกการเรียงลำดับที่เกิดขึ้นเมื่อ Collections.sort() เรียกว่าอะไร
6 แพ็กเกจพร้อมกันคืออะไร?
7 คุณรู้คลาสใดจากแพ็คเกจพร้อมกัน
8 คลาส ConcurrentHashMap จัดอย่างไร
9 คลาส ConcurrentHashMap จัดอย่างไร
10 iterator คืออะไร?
11 มิวเท็กซ์คืออะไร?
12 จอภาพคืออะไร?