"Merhaba, Amigo!"

Görüşme soruları
1 Comparable arayüzünü nasıl kullanırım?
2 Karşılaştırıcı arayüzünü nasıl kullanırım?
3 Collections sınıfında hangi yöntemler var?
4 Arrays sınıfının hangi yöntemleri vardır?
5 Collections.sort() çağrıldığında gerçekleşen sıralamaya ne ad veriyoruz?
6 Eşzamanlı paket nedir?
7 Eşzamanlı paketten hangi sınıfları biliyorsunuz?
8 ConcurrentHashMap sınıfı nasıl düzenlenir?
9 ConcurrentHashMap sınıfı nasıl düzenlenir?
10 Yineleyici nedir?
11 muteks nedir?
12 monitör nedir?