ป้อนตัวเลข - 1

"สวัสดี Amigo คุณทำได้ดีมาก นี่คือแบบฝึกหัดใหม่สำหรับคุณ: เขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลบางส่วนจากแป้นพิมพ์และแสดงข้อความที่ใช้ข้อมูลนั้น:"