"ในที่สุด คุณก็เสร็จแล้ว ฉันเหนื่อยกับการพยายามเก็บงานของคุณไว้ในหัวของฉัน ต่อไปนี้เป็นอีก 2-3 ข้อเพื่อให้คุณมีรูปร่างที่ดี:"