"Cuối cùng thì bạn cũng hoàn thành. Tôi phát mệt với việc cố gắng ghi nhớ các nhiệm vụ của bạn trong đầu. Đây là một vài điều nữa để giúp bạn giữ dáng:"