"สวรรค์ช่วยเราด้วย! คุณทำงานหนักเกินไปอีกแล้ว! ฉันบอกให้คุณเร่งความเร็ว ฉันขอหาอะไรผ่อนคลายให้คุณดู:"