จับฉันถ้าคุณทำได้ - 1

"สวัสดี Amigo ต่อไปนี้เป็นงานที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการจับข้อยกเว้น"

"นี่คือเคล็ดลับ: เขียนโปรแกรมของคุณ ดูว่าเกิดข้อยกเว้นประเภทใด จากนั้นเปลี่ยนรหัสเพื่อตรวจจับ"