ในระดับนี้ เราได้ก้าวไปอีกขั้นในการเรียนรู้ Java เราได้สำรวจการโหลดคลาสและพูดคุยเกี่ยวกับตัวแปรคงที่ เมธอด และคลาส เราได้หาสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดว่าทำไมคอมไพเลอร์ถึงตะคอกใส่คุณ รวมถึงสถานการณ์ที่คุณต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของมือใหม่

โดยวิธีการเกี่ยวกับว่า ...

ข้อผิดพลาดทั่วไป 8 ประการของโปรแกรมเมอร์มือใหม่

ทั้งผู้เริ่มต้นและโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ต่างก็ทำผิดพลาดได้ เนื่องจากเราได้พูดถึงหัวข้อนี้ในบทเรียนแล้ว เรามั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการอ่านเกี่ยวกับ "คราด" ที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ใช้